Przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych (SLR) jest procesem, który łączy dwa elementy: indywidualny profil zachowań Facet5 oraz ocenę 360 stopni w czytelnym, napisanym prostym językiem raporcie.

Wyjątkowe połączenie badania osobowości z oceną 360 stopni, którego podstawę tworzy zgromadzona w systemie olbrzymia baza danych dotyczących kompetencji przywódczych oraz „silnik” umożliwiający przewidywanie określonych zachowań. To połączenie sprawia, że SLR analizuje i przewiduje zachowania przywódcze, a także ułatwia rozwój kompetencji w tym obszarze jak żadne inne narzędzie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje pobierz Przykładowy Raport SLR.


> Cechy
 • Wiodące badanie osobowości, które opisuje oczekiwane zachowania
 • Ocena 360 stopni opracowana na podstawie modelu Przywództwa Transformacyjnego i Transakcyjnego
 • Bogata normatywna baza danych stosowana dla celów porównawczych
 • Potężny silnik systemu Facet5 umożliwiający przewidywanie, porównywanie, generujący komentarze i wskazówki rozwojowe
> Korzyści
 • Zbieranie danych odbywa się poprzez wykorzystywanie rozwiązań internetowych i może być stosowane na całym świecie
 • Obecnie badanie może być prowadzone w 10 językach, raporty mogą być generowane w 8 językach
 • Rezultaty są dostępne zaraz po wypełnieniu kwestionariuszy, pobieranie i dystrybucja wyników dokonywane są szybko i efektywnie
 • Wskazówki rozwojowe zostały opracowane w formie istotnego i pomocnego przewodnika
 • Czytelny raport dostarcza informacji, które mogą być łatwo praktycznie wykorzystane przez uczestnika tej oceny
> Co jest mierzone?

Pomiar 7 kluczowych elementów przywództwa, którymi są:

 • Tworzenie Wizji
 • Stymulowanie Środowiska Pracy
 • Indywidualne Traktowanie Ludzi
 • Ustalanie Celów
 • Monitorowanie Wyników
 • Udzielanie Informacji Zwrotnych
 • Rozwój Karier


Skontaktuj się z nami po dalsze informacje
Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowanie:
Odpowiedni dla liderów na wszystkich poziomach organizacji, ułatwia dalszy rozwój kompetencji strategicznych i wizjonerskich, wspiera rozwój umiejętności zarządzania ludźmi oraz zasobami

Odbiorcy:
Indywidualni liderzy
Format:
Wypełnienie kwestionariusza trwa średnio 15-20 minut. Kwestionariusz składa się z 84 pytań. Wypełnianie oraz generowanie raportów odbywa się metodą online. Od osób ocenianych wymaga się wypełnienia kwestionariusza Facet5, gdyż profil Facet5 stanowi istotną część tego procesu.

Szkolenie:
Rekomendujemy warsztaty SLR dla akredytowanych użytkowników Facet5.
Downloads 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.