Raport “Przywództwo Wskazówki dla Lidera” został specjalnie zaprojektowany dla menedżerów liniowych i dostarcza konkretnych wskazówek jak najskuteczniej zarządzać osobą, której dany raport dotyczy. Jest to łatwy do zrozumienia I wykorzystywania przewodnik, który został zbudowany w oparciu o kompetencje Przywództwa Transformacyjnego oraz Transakcyjnego.

 • Tworzenie wizji
 • Umiejętność inspirowania, motywowania oraz angażowania innych poprzez wizję
 • Stymulowanie otoczenia
 • Umiejętność zapewniania wyzwań, tworzenia pozytywnego i stymulującego otoczenia dla innych
 • Indywidualne traktowanie ludzi
 • Tworzenie środowiska, w którym ludzie czują się doceniani, są zachęcani do wnoszenia osobistego wkładu, w którym mogą badać i wprowadzać swoje pomysły oraz wykorzystywać swoje silne strony
 • Ustalanie celów
 • Cele to operacjonalizacja wizji korporacji. Skuteczny lider zapewnia konkretne i praktyczne koncentrowanie wysiłków.
 • Monitorowanie działań
 • Umiejętność efektywnego monitorowania efektów działań oraz zapewniania wyników poprzez przyjmowanie najbardziej skutecznego stylu przywództwa, który motywuje i angażuje pracownika w jego pracę.
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Umiejętność udzielania efektywnych informacji zwrotnych w oparciu o cechy osobowości pracownika, które angażują, motywują oraz rozwijają pracownika
 • Rozwój Karier
 • Umiejętność zrozumienia sił napędowych pracownika, które motywują lub demotywują go w środowisku pracy oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w celu zwiększania efektywności pracy zespołu


Raport Przywództwo Wskazówki dla Lidera jest standardową częścią raportu Twój Profil Osobisty Facet5.

Pobierz przykładowy raport Przywództwo Wskazówki dla Lidera


Powrót do strony Profil Facet5

Produkt w Ogólnym Zarysie
Zastosowanie:
Zaprojektowany dla liderów, którzy chcą być coraz bardziej skutecznymi przywódcami oraz przełożonymi dla swoich podwładnych.

Odbiorcy:
Przełożeni

Format:
Standardowy raport składa się z 2 stron i jest częścią Profilu Facet5. Administrowanie i raportowanie odbywa się metodą on-line.

Szkolenie
Do odczytywania wyników przez osoby oceniane oraz przełożonych - nie jest wymagane szkolenie.
Downloads 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.