Dziękujemy

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie nam informacji zwrotnych na temat Facet5. Ciągle poszukujemy nowych sposobów doskonalenia produktów i usług, które oferujemy naszym klientom.

Proszę wykorzystaj załączony formularz do skontaktowania się bezpośrednio z naszym partnerem Facet5 odpowiedzialnym za Twój region w celu przekazania mu swoich uwag, sugestii, pomysłów i życzeń.

> Globalnej Liście Dystrybutorów

* Required

Captcha Image