Raport Portret Rodziny jest sposobem na zrozumienie zachowań grup ludzi o podobnych profilach osobowości System Facet5 znajduje najbliższe dopasowanie każdego profilu Facet5 do jednej z 17 grup referencyjnych, które nazwano “Rodzinami”; System generuje jednostronicowy opis stylu zachowań członków tej rodziny, który zawiera następujące elementy:

  • Obraz słowny
  • Wkład w pracę zespołu
  • Wskazówki dla przełożonego
  • Jako lider
  • Motywuje tę osobę

Raport Portret Rodziny jest generowany na podstawie danych wyjściowych z indywidualnego profiu Facet5.

Pobierz przykładowy raport Portret Rodziny.


Powrót do strony Profil Facet5
Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowanie:
Zwiększanie samoświadomości silnych stron oraz indywidualnego wkładu w pracę zespołu

Odbiorcy:
Wszyscy ludzie

Format:
Standardowa część raportu Facet5. Administrowanie i raportowanie odbywa się drogą on-line.

Szkolenie:
Nie jest wymagane dla uczestnika badania ani dla jego przełożonego.
Downloads 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.