Facet5 jest kwestionariuszem osobowości zaprojektowanym przez psychologów biznesu w celu wspierania procesów zarządzania firmą. Po wypełnieniu kwestionariusza Facet5 z systemu można wygenerować serię wyczerpujących raportów na temat badanej osoby: jej rzeczywistych zachowań w pracy, jej mocnych stron, indywidualnych preferencji, najlepszych metod zarządzania tą osobą oraz wspierania jej dalszego rozwoju.

Odpowiedzi na pytania Kwestionariusza Facet5 stanowią podstawę do wygenerowania wielu raportów Facet5 dotyczących zarówno indywidualnych wyników jak i łączenia tych wyników z innymi raportami Facet5.

Obejrzyj ten krótki film, aby usłyszeć to, co uczestnik myślał o ich profilu Facet5 i procesu przepytać. (English)

Obejrzyj ten krótki film wideo aby poznać opinię naszych Klientów na temat modułu Facet5. (English)

> Cechy
> Korzyści
 • 28 norm opracowanych dla różnych krajów w różnych wersjach językowych umożliwia dokonywanie znaczących analiz i porównań
 • Zastosowanie jasnej grafiki ułatwia szybkie zrozumienie rezultatów
 • Wypełnienie kwestionariusza trwa około 20 minut – co zapewnia szybki czas realizacji projektów
 • W raportach zastosowano jest język zarządzania bez niezrozumiałego dla menedżerów żargonu
 • Styl oraz układ raportów zapewnia łatwość czytania oraz interpretowania
 • Uzyskane informacje mogą być wykorzystywane przez organizacje oraz indywidualne osoby na każdym etapie „cyklu pracy” danego pracownika
> Co jest mierzone??

Mierzy 5 cech – głównych aspektów osobowości oraz 13 jej podaspektów

 • Wola (Determinacja, Konfrontacja, Niezależność)
 • Energia (Witalność, Towarzyskość, Adaptacja)
 • Uczuciowość (Altruizm, Wsparcie, Zaufanie)
 • Kontrola (Dyscyplina, Odpowiedzialność)
 • Emocjonalność (Napięcie, Obawa)

Kliknij po więcej informacjiSkontaktuj się z nami po dalsze informacje
Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowania:
Jest stosowany w całym cyklu życia pracownika - w projektach: selekcji, integrowania nowych pracowników, rozwoju przywództwa na każdym poziomie organizacji, poprawy współpracy oraz pracy zespołowej, identyfikowania i rozwoju talentów, zwolnień pracowników oraz ułatwiania im znalezienia nowej pracy

Odbiorcy:
Odpowiedni dla wszystkich ludzi dorosłych. Można wykorzystywać w sytuacjach zawodowych oraz prywatnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Format:
Wypełnienie kwestionariusza trwa przeciętnie 15-20 minut. Kwestionariusz zawiera 106 par stwierdzeń (opracowanych na podstawie teorii różnic semantycznych) stosujących neutralny język wartości. Badanie jest prowadzone metodą on-line: może być realizowane w każdym czasie, a jego wyniki generowane są natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza.

Szkolenie:
Aby wykorzystywać system Facet5 w praktyce zawodowej wymagane jest dwudniowe szkolenie Warsztaty Akredytacyjne.
Downloads

Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.