Facet5 jest systemem o globalnym zasięgu. Prace nad systemem rozpoczęły się na początku lat osiemdziesiątych i wciąż są kontynuowane w celu wspierania zarządzania kapitałem ludzkim na wszystkich kontynentach na dwa różne sposoby. Pierwszy to badania charakteru narodowości realizowane przez twórców Facet5, drugi to bezpośrednie tłumaczenie na różne języki kwestionariuszy oraz raportów. Dostępność wersji językowych raportów oraz kwestionariuszy możesz sprawdzić korzystając z listy wyboru umieszczonej poniżej.

Pobierz podsumowanie język
   

Nowe tłumaczenia robione są na bieżąco. Możesz zgłosić nam swoje zainteresowanie produktami Facet5, których wersje językowe nie są jeszcze dostępne poprzez link: proszę skontaktuj się z nami..

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.

Facet5 wspiera organizacje globalnie poprzez prowadzenie badań dotyczących Charakteru Narodowości. Prowadzimy te prace od pięciu lat - badamy różnice kulturowe oraz narodowościowe i pomagamy wykorzystywać wyniki realizowanych badań w różnych środowiskach pracy, w budowaniu relacji z pracownikami, partnerami, interesariuszami oraz Klientami. Wnioski z prowadzonych badań zostały zaprezentowane podczas piątej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Kopenhadze w 2010 roku.

Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.