Ludzie rzadko pracują w odosobnieniu. Praca, aby przynosiła oczekiwane rezultaty, wymaga zaangażowania różnych osób: kolegów, akcjonariuszy i klientów. Jednak tak często zachowania innych są dla nas zagadkowe lub frustrujące.

Ludzie powinni rozumieć swój własny styl zachowań oraz to, jak wpływa on na innych, powinni też zrozumieć styl zachowań osób, z którymi pracują. Wiedza jak wykorzystywać różne style zachowań przy realizacji kompleksowych projektów, rozwiązywaniu konfliktów, angażowaniu zainteresowanych stron i zarządzaniu stresem pomaga w szybszym osiąganiu oczekiwanych rezultatów.

Profile osobowości Facet5 mogą być wykorzystywane zarówno do pracy indywidualnej jak i do dokonywania analiz efektywności zespołów. Łączenie indywidualnych profili Facet5 stanowi solidną podstawę do analizowania potencjału, budowania współpracy oraz zwiększania efektywności zespołów. Jest to szczególnie pomocne w budowaniu relacji pomiędzy menedżerem i jego bezpośrednimi podwładnymi.


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.
W skrócie

Facet5 identyfikuje indywidualne różnice w zachowaniach oraz ich możliwy wpływ na innych.

Facet5 ułatwia jednostkom oraz zespołom wykorzystywanie różnych stylów zachowań do osiągania jak najlepszych rezultatów.

Funkcja łączenia indywidualnych profili Facet5 stwarza solidne podstawy wspierania współpracy, planowania rozwoju oraz zwiększania efektywności biznesowej zespołu.


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.