Backdrop jest procesem, który pomaga zdefiniować „stan obecny” oraz „stan idealny” kultury organizacji lub zespołu. Łączy w sobie badanie jak obecnie organizacja postrzega swoje zachowania i jak chciałaby być postrzegana w przyszłości z badaniami osobowości liderów od których oczekuje się wprowadzania oczekiwanych zmian. Ułatwia zrozumienie jak może przebiegać planowana transformacja.

BackDrop identyfikuje cztery kluczowe orientacje dotyczące zmiany: Agent Zmian, Lider Transformacyjny, Brak Dopasowania oraz Kotwica. Z tych orientacji można szybko zauważyć, kto może najlepiej zarządzać procesem wprowadzania zmian, kto najlepiej dostrzega problemy związane z ich wprowadzaniem i kto jest otwarty na wprowadzanie planowanych zmian.

> Cechy
 • Rozwiązanie internetowe dostępne na całym świecie
 • Nakładanie różnych rodzajów wykresów szybko pokazuje zorientowanie organizacji na wprowadzanie określonych zmian
 • Rezultaty są dostępne i mogą być wykorzystywane natychmiast po wprowadzeniu danych
 • Profile Facet5 mogą być pobierane w 30 różnych językach, rezultaty analiz są dostępne w 23 językach
 • Kwestionariusz Backdrop jest dostępny w 6 różnych językach
 • Badanie oparte jest o solidne i dogłębnie sprawdzone współczesne teorie psychologii
> Korzyści
 • Klarowne prezentacje graficzne ułatwiają zrozumienie
 • Wypełnienie ankiety Backdrop zajmuje 10 minut
 • Profile osobowości Facet5 mogą być wykorzystywane w coachingu i podczas realizacji celów rozwojowych
 • Raporty są napisane czytelnym i zrozumiałym językiem zarządzania (nie stosuje się w nich żargonu)
 • Zrozumiały język i grafika zapewnia łatwość interpretacji raportów
 • Wsparcie przy planowaniu istotnych i celowych działań związanych z wprowadzaniem zmiany oraz przy podejmowaniu związanych z tym decyzji


Skontaktuj się z nami po dalsze informacje
Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowanie:
Odpowiedni dla wszystkich organizacji i zespołów, które chcą zarządzać procesem zmiany kulturowej.. 

Odbiorcy:
Liderzy wyższego szczebla, menedżerowie odpowiedzialni za wprowadzania zmian oraz nowych strategii.

Format:
Badanie online zawierające 11 elementów (par przeciwstawnych opisów) – wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut. Dokonywanie analiz wymaga posiadania profili osobowości Facet5 kluczowych pracowników.

Szkolenie:
Do zarządzania tym procesem oraz jego wynikami wymagane jest ukończenie szkolenia akredytacyjnego.
Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.