Audition to sposób definiowania profilu (szablonu) dla określonej roli zawodowej w oparciu o opinie ekspertów oraz porównywania utworzonego szablonu z rzeczywistymi profilami Facet5 wybranych kandydatów. Moduł Audition ułatwia opracowanie profilu idealnego kandydata, a następnie umożliwia szybkie generowanie raportów dopasowania oraz przewodników prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z każdym z kandydatów. Takie przewodniki zawierają pytania behawioralne i sytuacyjne powiązane z ich preferencjami zachowań i ułatwiają zbadanie poziomu posiadanych kompetencji. W pierwszym kroku dokonujemy zdefiniowania roli (stanowiska). Następnie wybrani kandydaci przechodzą przez badanie Facet5 i ich profile są porównywane ze zdefiniowanym wcześniej szablonem. Na tej podstawie z systemu generowane są raporty dopasowania kandydatów do określonych wymagań oraz przewodniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z każdym z kandydatów w oparciu o ich indywidualne preferencje zachowań. To wyjątkowe podejście znacząco zwiększa trafność decyzji podejmowanych w procesach rekrutacji.

Aby uzyskać więcej informacji pobierz Przykładowy Raport Audition.

Obejrzyj ten krótki film wideoaby poznać opinię naszych Klientów na temat modułu Audition.

> Cechy
 • Tworzenie szablonu idealnego kandydata – polega na krótkim (10 min.) badaniu „on-line” wymagań związanych z zachowaniami na danym stanowisku, podczas którego określane są miary behawioralnych elementów roli zawodowej (stanowiska pracy).
 • Elementy roli (szablon) są określane zgodnie z modelem aspektów osobowości Facet5 – tak, że profile kandydatów mogą być porównywanie do szablonu idealnego kandydata
 • System Facet5 umożliwia tworzenia raportów ukazujących rankingi dopasowania osobowości kandydatów do utworzonego wcześniej profilu idealnego kandydata
 • W systemie istnieje wiele gotowych profili stanowisk, które mogą być również wykorzystywane w procesach rekrutacji
 • System zapewnia wszechstronne możliwości definiowania ról zawodowych
 • Questionnaire can be completed in 30 languages, with 20 report output languages
> Korzyści
 • Audition może być wykorzystywany do szybkiego i prostego identyfikowania czynników sukcesu na danym stanowisku
 • Baza danych on-line do efektywnego wykorzystywania na całym świecie
 • Rezultaty dostępne w formie raportów natychmiast po wypełnieniu kwestionariuszy
 • Prostota prowadzonych badań ułatwia zrozumienie modelu i zapewnia szybkość działania
 • Przewodnik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej ułatwia prowadzenie rekrutacji
 • Audition konsekwentnie identyfikuje zarówno obszary dopasowania jak i jego braku, co w rezultacie znacząco podnosi trafność podejmowanych decyzji związanych z zatrudnianiem
> Co jest mierzone?

Profile poszczególnych kandydatów porównywane są do elementów profilu idealnego kandydata, którymi są:

 • Koncentracja na celach
 • Asertywność
 • Współpraca
 • Entuzjazm
 • Towarzyskość
 • Konsultowanie spraw
 • Orientacja na zadania
 • Realizm
 • Sceptycyzm
 • Umiejętność budowania struktur
 • Rozwaga
 • Pewność siebie
 • Dojrzałość

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji
Przegląd Produktu
Zastosowanie:
Ułatwia prowadzenie rekrutacji na wszystkich poziomach organizacji, zalecany szczególnie w przypadkach prowadzenia rekrutacji prowadzonych na dużą skalę (np. pracownicy Call Centre) oraz wszystkich ról, które są krytyczne dla sukcesu organizacji.

Odbiorcy:
Menedżerowie, Menedżerowie oraz Specjaliści ds. Rekrutacji, HR Business Partners

Format:
Wypełnienie 83 punktowego kwestionariusza zajmuje kandydatom średnio 10-15 minut; Kwestionariusz jest w pełni „on-line”; Raporty są dostępne natychmiast po wypełnieniu kwestionariuszy.

Szkolenie:
Szkolenie akredytacyjne Facet5 jest wymagane w celu zdobycia umiejętności obsługi i wykorzystywania systemu. Korzystanie z raportów służących prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych nie wymaga dodatkowego szkolenia.
Downloads 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.