Organisasjoner sliter noen ganger med å artikulere sin kultur og beskrive den på en god måte. ”Kultur” og ”endring” er ord som ofte brukes og som kan bety så mangt. Da er det ikke rart at ”kulturendring” er et begrep som ofte er uklart. Å definere ”nåsituasjonen” og ”ønsket fremtidig kultur”, samt å identifisere individuelle reaksjonsmønstre/holdninger til å engasjere seg i en ny kultur, kan bidra til å støtte organisasjoner under endring.

Facet5s Backdrop kulturanalyse: inneholder både "nå" og "ønsket endring" og identifiserer fire viktige reaksjonsmønstre eller holdninger til endring: Forandringsagent, Transformer, Bremse og Anker. Den samlede analysen viser hvem som best kan lede endring, hvem som best kan se problemene knyttet til den og hvilke personer i organisasjonen som kan slite med kulturendringer. Handlingsplaner kan da bli gjennomført for å sikre optimal suksess i løpet av endringsprosessen.

  • BackDrop er en metode hvor ledere kan identifisere både ”den kulturen vi har” og den ”kultur vi ønsker å ha” i en kort undersøkelse. Den enkeltes stil i forhold til ”nåværende” og ”ønsket tilstand” blir vist enkelt og grafisk. Klikk for ytterligere informasjon.

  • TeamScape kombinerer to eller flere individuelle profiler i en rekke moduler laget for å vise hvordan teammedlemmene sannsynligvis vil reagere i tider med forandring, ivareta relasjoner, administrere uenighet og håndtere stress og press. Klikk for ytterligere informasjon.


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Facet5 definerer både ”dagens kultur” og ”ønsket organisasjoneskultur” og støtter handlingsplaner i endringsprosessen.

Facet5 identifiserer hvem som vil lede endring, hvem som kan se problemene og hvem som kan slite med kulturendringer.

Facet5 identifiserer individuelle atferdsstiler ved å gi fyldig informasjon om sannsynlige reaksjoner på forandring, stress og press.

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.