Akkreditering og trening?

For å anvende Facet5, må brukere ha gjennomført et 2-dagers opplæringsprogram i regi av distributøren. Kurset dekker historien og utviklingen av Facet5, hvordan verktøyet kan sammenlignes med andre verktøy i markedet, hvilke faktorer som måles og hvor viktig de er for å beskrive og forklare ulike atferdsmønstre. Det er også lagt stor vekt på hvordan man skal tolke og forklare profiler, med praktiske eksempler samt trening i å gi tilbakemeldinger. Kurset er morsomt, svært interaktivt og deltakerne vil være i stand til å tolke og anvende profilen etter endt kurs. Deltakerne vil også få kunnskaper om personlighetsvurderinger generelt og hvordan dette kan anvendes til å oppnå bedre forretningsmessige resultater.

Fordeler

Deltakerne gå tilbake til å jobbe med ferdigheter til å forstå og tilbakelese en Facet5 profil, ved hjelp av en prosess som effektivt engasjerer klienten. De vil også være i stand til å sende ut invitasjoner og laste ned profiler fra administrasjonssystemet til Facet5. Som akkrediterte brukere vil deltakerne også få tilgang til forskning og verktøy som støtter dem i deres arbeide med å bruke Facet5.

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for enhver person som arbeider innen HR, OD, coaching, psykologi, lederutvikling eller beslektede områder. Ingen spesifikke forkunnskaper eller erfaring er nødvendig, selv om sunn nysgjerrighet vil hjelpe. Noe forberedelse er nødvendig selv om dette ikke er vanskelig eller tar særlig med tid.

Når og hvor

Akkreditering gjennomføres regelmessig rundt om i verden, men kan også foregå som bedriftsinternt program. For åpne kurs henvises det til vedlagte kalender.

For mer informasjon om akkreditering:

  • Fyll ut Kontakt oss og en representant for Facet5 vil kontakte deg for å svare på dine spørsmål
  • Ta direkte kontakt når det gjelder akkreditering

 

Norge kursdatoer

Norge

No items found.

 

Storbritannia og Europa

2. & 3. September 2021, Facet5 Akkreditering, København
21 - 22 September 2021, Facet5 Accreditatie­training, Nederlands
14 - 15 October 2021, Facet5 Accreditation Bratislava,
25. & 26. November 2021, Facet5 Akkreditering, Århus
9 - 10 December 2021, Facet5 Accreditatie­training, Nederlands

 

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.