Personer motiveres av forskjellige ting. Forskning tyder på at folk har ”indre motivatorer” - elementer som er nødvendig for trivsel i en bestemt stilling/rolle. Facet5 Arbeidsmotiv identifiserer de indre motivatorer, samt forhold som synes å være demotiverende. Dette er nyttig å kjenne til ved karriereutvikling eller ved jobbsøk.

  • Innflytelse - en persons behov for å være i stand til å påvirke hendelser og menneskene rundt dem.
  • Deltakelse - en persons behov for å være sammen med mennesker og være en del av scenen.
  • Mennesker - en persons behov for å føle at man bidrar og hjelper til med å lage et "bedre" samfunn.
  • Prosess - en persons vektlegging av hvordan ting skal gjøres og hvordan en virksomhet bør drives. En sterk preferanse for effektive systemer og prosedyrer og en respekt for posisjon og erfaring.

Forskning har identifisert konkrete ”jobbelementer” som er knyttet til hver av disse motivatorene. Denne rapporten integrerer de viktigste motivene (utledet av Facet5) og identifiserer de aspektene som et individ ønsker i en rolle/stilling og det som vil være frustrerende for dem. Ved å sammenligne svarene med en database over kjente preferanser, vil Arbeidsmotivrapporten gi informasjon om de konkrete jobbelementer som sannsynligvis vil appellere.

Arbeidsmotiv er en standard rapport basert på Facet5 personprofil.

Last ned en eksempelrapport om Arbeidsmotiv


Gå tilbake til Facet5 profilside

Produktoversikt
Anvendelse:
Karriereutvikling, identifisering av sammenfall mellom personens arbeidsmotiv og hva stillingen kan tilfredsstille av motiv, exit fra en organisasjon

Målgruppe:
Individer, ledere, coacher, HR, karriererådgivere

Format:
Gjennomført som del av en Facet5 personprofil

Opplæring:
Ikke nødvendig.
Nedlastinger
» eksempelrapport (.pdf)


 

 

 

 

 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.