Kompetanseoversiktrapporten besvarer spørsmålene: ”Hva er mine sterke sider?” Og ”Hva trenger jeg å se opp for/passe på at jeg ikke gjør?” Denne informasjonen er hjelpsomt organisert i form av seks allmenngyldige kompetanser som er viktige for enhver stilling/rolle. Disse er:

 • Ledelse:
  Bruk av passende metoder eller mellommenneskelige stiler i utøvelse av ledelse når enkeltpersoner eller grupper skal styres mot å oppnå sine mål eller å utføre sine oppgaver
 • Mellommenneskelige ferdigheter:
 • Evnen til å aksepteres av interne og eksterne interessenter og til raskt å reagere på deres behov
 • Kommunikasjon:
 • Evnen til å uttrykke ideer fyndig, kort og tydelig
 • Analyse og beslutningsprosess:
 • Evnen til å identifisere problemer, vurdere relevante fakta, generere ideer og alternativer og nå frem til gode konklusjoner
 • Initiativ og innsats:
 • Aktivt forsøke å påvirke hendelser for å oppnå mål
 • Planlegging og organisering:
 • Etablere en handlingsplan for seg selv og / eller andre for å oppnå et bestemt mål

Kompetanseoversikten er en standard rapport som inngår i Facet5 personprofil.

Last ned et eksempel på en Kompetanseoversikt.


Gå tilbake til Facet5 profilside

Produktoversikt
Anvendelse:
Innsikt i egne sterke sider og individuelt bidrag til teamarbeid

Målgruppe:
Individuals; Managers of People

Format:
Standard tosiders delrapport som inngår i en Facet5 personprofil. Nettbasert administrasjon og rapportering

Opplæring:
Ikke påkrevd ved lesning verken for kandidaten eller lederen.
Nedlastinger
» eksempelrapport (.pdf)

 

 

 

 

 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.