Ledelsesguiden er spesielt utviklet for linjeledere og gir en veiledning om hvordan lederen best kan lede og administrere den enkelte medarbeideren. Det er en ”lett-å-forstå”-guide basert på kompetansene til transformasjons- og transaksjonsledelse:

 • Skape en visjon
 • Evnen til å inspirere, motivere og engasjere andre med en visjon
 • Stimulering av omgivelsene
 • Muligheten til å skape et utfordrende, positivt og stimulerende miljø for andre
 • Behandle mennesker individuelt
 • Å skape et miljø der folk føler seg verdsatt og oppmuntres til å bidra, hvor de kan utforske sine egne ideer og utnytte individuelle styrker
 • Sette mål
 • Mål er en operasjonalisering av bedriftens visjon. Den effektive lederen definerer et konkret, praktisk fokus for arbeidet.
 • Overvåke prestasjonene
 • Evnen til effektivt å overvåke prestasjonene og justere resultatene samtidig med å tilpasse og anvende den mest effektive lederstil til å motivere og engasjere de ansatte i arbeidet
 • Gi tilbakemelding
 • Evne til å gi effektiv tilbakemelding som engasjerer, motiverer og utvikler den enkelte basert på vedkommendes personlighet
 • Karriereutvikling
 • Evne til å forstå hva som driver en ansatt, hva som motiverer og demotiverer og hvordan det sammenfaller med arbeidet i teamet


Ledelsesguiden er en standard rapport i en Facet5 personprofil.

Last ned en rapport av Ledelsesguiden


Gå tilbake til Facet5 profilside

Produktoversikt
Anvendelse:
Utviklet for ledere som ønsker å lede og utvikle medarbeidere på en suksessfull måte.

Målgruppe:
Ledere med ansvar for medarbeidere

Format:
En standard tosiders delrapport fra en Facet5 profil. Nettbasert administrasjon og rapportering

Opplæring:
Ikke påkrevd for lesning av rapporten verken for kandidat eller leder.
Nedlastinger
» eksempelrapport (.pdf)

 

 

 

 

 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.