Familieportrettet er en metode som vi bruker for å beskrive grupper av mennesker med omtrentlig samme data, ved å sammenligne en Facet5 profil med en av de 17 referansegruppene eller ”Familier” i Facet5. Systemet velger Familien som best passer den enkelte profil og gir på den måten en rask beskrivelse av atferdsmønsteret til medlemmer av denne familien/kandidaten, inkludert følgende:

  • Overordnet beskrivelse
  • Bidrag til et team
  • Hvordan bør vedkommende ledes
  • Hvordan vil vedkommende opptre som leder
  • Hva vil vedkommende motiveres av


Familieportrettet er en rapport i Facet5 og basert på data fra profilen.

Last ned en rapport av et Familieportrett.


Gå tilbake til Facet5 profilside

Produktoversikt
Anvendelse:
Innsikt i personens sterke sider og vedkommendes bidrag til teamarbeid

Målgruppe:
Alle individer

Format:
Standardrapporten er en del av Facet5 profilen. Nettbasert administrasjon og rapportering

Opplæring:
Er ikke påkrevd ved generell gjennomlesning av kandidat eller leder
Nedlastinger
» eksempelrapport (.pdf)

 

 

 

 

 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.