Facet5 er en sann personlighetsprofil spesielt utviklet av psykologer for bruk av ledelsen i offentlige organisasjoner og i næringslivet. Den har en omfattende rapport som beskriver hvordan et individ oppfører seg i jobbsituasjonen: faktisk atferd, hvordan du best mulig kan lede vedkommende, hvilke styrker som er sannsynlige i arbeidet, og hva de individuelle arbeidspreferansene kan være.

Facet5s spørreskjema danner grunnlaget for Facet5s ulike produkter, som gir individuelle data til andre rapporter.


Se på denne korte videoen for å høre hvordan kunder har brukt Facet5.

Hør hva en deltaker har å si om sin opplevelse av Facet5. (Engelsk)

> Funksjoner
> Fordeler
 • Normering på 28 ulike språk tillater meningsfull benchmarking
 • Tydelig grafisk presentasjon gjør forståelsen lettere
 • Spørreskjemaet er raskt å besvare - ca 20 minutter
 • Rapporter bruker dagligtale uten sjargong
 • En enkel stil og layout gjør tolkningen lett tilgjengelig
 • Informasjon kan brukes av organisasjonen/personen gjennom den ansattes livssyklus i bedriften
> Hva er det som måles?

Måler 5 personlighetstrekk og 13 subdimensjoner

 • Vilje (Besluttsomhet, Konfrontasjon, Uavhengighet)
 • Energi (Vitalitet, Sosial, Tilpasningsevne)
 • Relasjoner (Uegennytte, Støtte, Tillit)
 • Kontroll (Disiplin, Ansvarlighet)
 • Følelsesstyrt (Spenning, Engstelse)


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Produktoversikt
Anvendelse:
Brukes gjennom hele livssyklusen til en ansatt i bedriften, inkludert rekruttering og integrering av den nyansatte, utvikling av ledere på alle nivåer, samarbeid og teamutvikling, identifisering og utvikling av talenter, separasjon eller exit fra organisasjonen

Målgruppe:
Passer for alle voksne. Kan brukes i yrkesmessige eller personlig sammenheng. Klikk her for mer informasjon

Format:
Tar 15-20 minutter å fullføre, 106 spørsmål arrangert i semantiske differensialer, verdinøytral ordlyd, sanntid nettlevering og rapportering.

Opplæring:
To dagers akkrediteringskurs for brukere.
Nedlastinger

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.