Facet5 har fått en global rekkevidde siden begynnelsen for over 20 år siden og støtter utviklingen av den menneskelige kapital internasjonalt på to måter. For det første er Facet5 opptatt av forskning rundt ”Nasjonale karakterer” og for det andre gjennom direkte oversettelse av både analyser og rapporter på en rekke språk. Velg et språk fra den omfattende listen nedenfor for å se tilgangen på rapporter og spørreskjema.

Download a language summary
   

Det pågår en kontinuerlig oversettelse til nye språk, Du kan kontakte oss dersom du ønsker å registrere en interesse for et Facet5 produkt på et språk som ennå ikke støttes.

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Facet5 støtter organisasjoner globalt ved å gjennomføre forskning knyttet til nasjonale karakterer. Forskningen som nå er i sitt femte år, undersøker kulturelle og nasjonale kjennetegn og ser på hvordan multinasjonale selskaper kan støtte og utnytte disse forskjellene blant sine ansatte, partnere, interessenter og kunder. Resultatene av denne forskningen ble presentert på The 5th European Positive Psychology Conference in Copenhagen i 2010.

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.