Folk arbeider sjeldent alene. Arbeidet krever samarbeid med andre mennesker: kollegaer, interessenter og kunder for å levere vellykkede resultater. Likevel kan andres atferd være forvirrende og frustrerende.

Enkeltpersoner trenger å forstå sin egen atferdsstil og hvordan den kan påvirke andre og samtidig lære og forstå atferdsmønsteret til kollegaene som de jobber med. Å vite hvordan man skal utnytte ulike atferdsstiler for å levere komplekse prosjekter, løse konflikter, engasjere interessenter og håndtere stress, bidrar til mer produktivt samarbeid.

Facet5 personlighetsprofiler kan brukes på individnivå og på teamnivå for å utvikle samarbeid og teameffektivitet. De kan være spesielt nyttige til å utvikle relasjonen mellom linjeleder og medarbeidere.

Samarbejde og Teamwork Showcase

HighTechXL er et akseleratorprogram for oppstartbedrifter i Eindhoven, Nederland. I denne videoen vil du se hvordan Facet5 og TeamScape bringer inn et nytt perspektiv på å hjelpe gründere til å realisere sitt fulle potensial.
Klikk her for å se videoen

 

Følgende Facet5 produkter øke samarbeidet og teameffektivitet.


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Facet5 identifiserer individuelle forskjeller i atferd og hvordan dette kan påvirke andre.

Facet5 hjelper individer og team til å anvende produktive atferdsstiler og produsere bedre resultater.

Facet5s profiler kan sammenholdes og støtte utviklingen av bedre samarbeid og utvikling av teamet.


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.