BackDrop er en prosess som bidrar til å definere en organisasjons / et teams ”nåværende kultur” og ”ønsket kultur”. Den kombinerer en analyse av hvordan organisasjonen ser på seg selv med hvordan den ønsker å bli sett, samt med personlighetsdata om mennesker i organisasjonen som vil være best egnet til å lede forandringer. Dette vil gi viktig input til å forstå hvordan omstillinger kan gjennomføres.

BackDrop identifiserer fire viktige ”orienteringer” til endring: Forandringsagent, Transformer, Bremser og Anker. Fra disse orienteringene kan organisasjonene se hvem som best kan lede endring, hvem som best kan se problemene knyttet til det, og hvem som vil holde ”lysene på og dørene åpne”.

> Funksjoner
 • Nettbasert tilgang over hele verden
 • Overlays og Snapshots viser holdningen til forandring
 • Resultatene er tilgjengelig for umiddelbar nedlasting og bruk
 • Facet5 profilen kan tas på 30 forskjellige språk og rapporten kan skrives ut på 23 språk
 • Backdrop spørreskjema er tilgjengelig på seks forskjellige språk
 • Backdrop er basert på solid og nyere psykologisk teori
> Fordeler
 • En tydelig grafisk presentasjon forenkler forståelsen
 • Backdrop-analysen tar 10 minutter og sikrer en rask behandlingstid
 • Facet5 profilene kan brukes senere for coaching og personlig utvikling
 • Rapportene bruker et ledelsesspråk uten sjargong
 • Enkel stil og layout gjør tolkningen lett tilgjengelig
 • Støtter målrettede handlingsplaner og beslutninger knyttet til endringer

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Produktoversikt
Anvendelse:
Passer for alle organisasjoner og team som ønsker å gjennomføre en strategisk kulturendring. 

Målgruppe:
Toppledere, endringsledere og strateger

Format:
Nettbasert analyse, 11 atferdsspørsmål som tar gjennomsnittlig 15 minutter å fullføre og man må ha skåret Facet5 profilene.

Opplæring:
Deltakelse i Facet5 akkreditering er nødvendig for å administrere prosessen og resultatvurderingen
Nedlastinger
» Last ned brosjyre (.pdf)


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.