Audition er en rolle-/stillingsanalyse som i kombinasjon med en individuell Facet5 profil, produserer en idealprofil for stillingen og en intervjuguide. Idealprofilen til stillingen utarbeides ved hjelp av Audition før rekruttering. Aktuelle kandidater profileres gjennom Facet5 og deres profiler sammenholdes med idealprofilen for å produsere en atferdsbasert intervjuguide. Denne tilnærming gir et solid grunnlag for alle beslutninger knyttet til rekruttering og utvelgelse.

For ytterligere informasjon last ned en Audition eksempelrapport.

Se denne korte videoen for å høre hva en klient sier om Audition (Engelsk).

> Funksjoner
 • En kort 10-minutters analyse av atferdsmønstrene/personligheten som er viktige for rollen/stillingen.
 • Atferdsmønstrene sammenholdes med faktorene i Facet5
 • En rapport presenterer hvor godt kandidaten passer til stillingen
 • I administrasjonssystemet finnes en rekke idealprofiler for ulike stillinger som er klare til å brukes
 • Omfattende kapasitet til å definere idealprofiler
 • Spørreskjema kan være ferdig i 30 språk, med 20 rapport utgangs språk
> Fordeler
 • Audition kan enkelt og raskt brukes til å identifisere faktorer for suksess i stillingen
 • Nettbasert datainnsamling for effektiv bruk i hele verden
 • Resultatene er tilgjengelig i sanntid, for nedlasting og distribusjon, raskt og effektivt
 • Undersøkelsen er lett for alle å forstå og gjennomføres raskt
 • Den lesbare intervjuguiden er til stor hjelp for profesjonelle rekrutterere
 • Audition identifiserer atferdsmønstre som passer og de som er mindre kritiske for rollen og som gir solid støtte for beslutninger om utvelgelse/seleksjon
> Hva måler det?

Sammenligner kandidaten med idealprofilens atferdsmønstre, herunder å være/ha;

 • Målrettet
 • Gjennomslagskraft
 • Samarbeidende
 • Entusiasme
 • Sosial
 • Tilpasningsevne
 • Oppgaveorientert
 • Realisme
 • Skeptisk
 • Struktur
 • Ansvarlig
 • Trygg
 • Moden


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Produktoversikt
Anvendelse:
Egnet for rekruttering på alle nivåer, men spesielt for stillinger/roller der det er mange like eller spesielt viktige roller i en organisasjon.

Målgruppe:
Rekrutteringsansvarlige, ledere, HR, konsulenter

Format:
Gjennomsnittlig 10-15 minutter å fullføre, 83 spørsmål, nettbasert leveranse; rapporter umiddelbart tilgjengelig ved ferdigstillelse.

Opplæring:
Facet5 Akkreditering kreves for håndtering av prosessen. Ingen opplæring er nødvendig for bruk av rapporten til intervjuer.
Nedlastinger 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.