SLA

Strateginės lyderystės apžvalga (angl. The Stategic Leadership Review) – tai procesas, kuris sujungia Facet5 ir SLA duomenis.

SLA naudoja 360° grįžtamojo ryšio apžvalgą, kur esminis dėmesys skiriamas transformacinės ir transakcinės lyderystės įgūdžiams bei pateikiama kiekvieno asmens išsami apžvalga. Facet5 su SLA sieja didelė duomenų bazė, kurioje sukauptos lyderystės apžvalgos.

Lygiagrečiai naudodami du procesus mes galime numatyti lyderystės stilių, pateikti su ta pačia dimensija susijusios veiklos apžvalgą, o taip pat pateikti numatomos ir tikrosios veiklos santrauką su konkrečiais tobulėjimui skirtais komentarais.