akreditacija

Facet5 gali naudoti tik akredituoti asmenys – taip siekiama išlaikyti įrankio profesinį patikimumą ir užtikrinti nuolatinį jo tobulinimą atsižvelgiant į praktinę patirtį ir naujausias teorijas.

Apmokymas, kaip interpretuoti ir naudotis Facet5 informacija, yra būtinas. Akreditaciją galima įgyti dalyvaujant mūsų organizuojamuose atviruosiuose Facet5 akreditacijos mokymuose. Esant pageidavimui, akreditacijos mokymai gali būti pravesti ir kompanijos viduje.

Akreditacijos mokymų programą sudaro dvi dalys:

1 dalis - Facet5 asmenybės vertinimo įrankio pagrindai, atsiradimo ištakos; šio įrankio taikymas esminiams vadovavimo įgūdžiams tobulinti. 5 pagrindinių faktorių tarpusavio ryšys, išskirtinių – neįprastų kombinacijų – analizės.

2 dalis - Facet5 pritaikymas sprendžiant konkrečius žmogiškųjų išteklių klausimus. Naudojant tikrus duomenis kuriamas modelis, vaizduojantis, kaip asmuo įsitraukia į komandos darbą, kaip jam reikėtų vadovauti, kaip nustatyti ilgalaikius tobulėjimo planus.

Siekiant užtikrinti, jog kiekvienas dalyvis mokomąją medžiagą įsisavintų kuo efektyviau, mokymų programa skirta nedideliam dalyvių skaičiui, todėl vietų skaičius yra ribotas.

Mokymų metu atliekama daug praktinių užduočių, naudojama informacija bei situacijos iš realaus gyvenimo. Tai leidžia mokymų dalyviams greitai ugdyti naujus įgūdžius bei iškart juos taikyti praktikoje. Facet5 – tai mokymasis apie žmonių tarpusavio santykius. Dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga apima technines sistemos naudojimosi instrukcijas, išsamius paaiškinimus, kaip naudotis informacija, bei atvejo analizes.

Norėdami sužinoti daugiau apie artimiausius akreditacijos mokymus, susisiekite su savo vietiniu Facet5 tiekėju.

Facet5 taikymo sritys

Facet5 įrankiai