Organisationer har sommetider svært ved, at sætte præcise ord på deres egentlige kultur, og beskrive det på konstruktiv vis. ’Kultur’ og ’forandring’ er hyppigt anvendte begreber, men kan betyde mange ting. Ikke så underligt at ’kulturforandringer’ kan være et lidt flyvsk koncept. At formå at definere og sammenkoble ’nuværende situation’ med den ’ideelle situation’, og identificere hvilke individuelle profiler der matcher en ny kultur, kan være til stor gavn for organisationer under forandring.

Facet5 Back Drop måler kultur: både ‘nuværende’ og ‘ideal’, og identificerer herefter 4 nøgleroller til forandring: Forandringsagent, Transformer, Ikke-tilpasset og Anker. Det kombinerede output viser, hvem der med størst sandsynlighed bør stå i spidsen for forandring, hvem der er bedst til at spotte mulige udfordringer, og hvem der måske vil have svært ved at tilpasse sig kulturelle forandringer. Handleplaner kan herved tages i brug, for at sikre størst mulig succes med forankring af forandringsprocessen.

  • Back Drop kan anvendes af ledelsen til kortlægning af ‘kulturen som den er i dag’ og ‘kulturen vi (og vore interessenter) ønsker den bør være i fremtiden’ ved hjælp af en kort spørgeskemaundersøgelse. Kortlægger den enkelte interessents ’stil’ sat i forhold til ’nuværende situation’ og ’ønsket situation’ og vises grafisk og meget letforståeligt. Klik her for yderligere information.

  • TeamScape kombinerer to eller flere individuelle profiler, i en række specialdesignede moduler. Modulerne er beregnet til at vise, hvordan de forskellige teammedlemmer, med sandsynlighed vil reagere på forandringer, forholde sig til hinanden, håndtere uenigheder samt hvordan de forventes at håndtere stress og pressede situationer. Klik her for yderligere information.

  • Facet5 Personlig Profil viser et individs naturlige adfærd, styrker samt ’spændvidde’, præsenteret både beskrivende på alm. Dansk, samt grafisk i en letforståelig rapportform. Facet5 rapporten leverer desuden en række informationer om typisk adfærd, forventelige reaktioner på forandring, stress og pressede situationer. Klik her for yderligere information.


Kontakt os for yderligere information
I korte træk

Facet5 definerer både ‘nuværende’ og ‘ønsket’ tilstand i organisationens kultur. Kan bruges direkte til at understøtte handleplaner gennem hele forandringsprocessen.

Facet5 identificerer de personer, der bedst kan drive og lede forandringsprocessen; hvem kan forudse problemer, hvem kan muligvis have vanskeligere ved at håndtere kulturelle forandringer.

Facet5 identificerer individuelle adfærdsmønstre, ved at kortlægge typiske reaktioner på forandring, stress og pressede situationer.

Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.