Beslutninger om ansættelse, træffes ofte på basis af et sammensurium af informationer. Kandidatens erhvervsmæssige resultater, kompetencer og tekniske færdigheder skal vurderes. Referencer bidrager desuden ofte til kompleksiteten, uden at tilføre megen værdi.

En robust udvælgelsesproces, bør være tæt koblet til den måde vi anskuer individet på, i relation til konkrete rolle, samt i en team- og kulturmæssig sammenhæng. Processen bør desuden give brugbar information, om hvorvidt individets personlighed og personlige egenskaber, vil bidrage til, eller forhindre succes i den aktuelle rolle i teamet, og i sidste ende; organisationen.

Ved at anvende modulet Facet5 Audition Rolledefinition kan du komme et spadestik dybere, i forhold til konkret at vurdere hvilke personlige egenskaber, en organisation mangler for at rykke kulturen i den rigtige retning. Dette gør det nemmere, for virksomheder - at både tiltrække og udvælge den rigtige kandidat. Når screening er foretaget, vil data fra Facet5 profilen kunne anvendes til kortlægge, hvor godt kandidaten matcher den aktuelle rolle.

Facet5 vil ikke blot understøtte og styrke en robust udvælgelsesproces, men vil også give information om hvorledes individet bør håndteres, hvilket er specielt vigtigt og udfordrende i de første tre måneders ansættelse. Den nyansatte, vil være bevidst om, hvordan egen adfærd matcher rollen, teamet og kulturen, og lederen vil være i stand til at uddele meningsfulde opgaver, så arbejdet giver mening fra dag 1.


Kontakt os for yderligere information
I korte træk

Definerer de nødvendige elementer, vigtige for at opnå succes fra start af, så du vælger den ideelle kandidat for rollen, teamet og organisationen.

Global online håndtering og rapportgenerering, resultater er omgående tilgængelige, så du sikrer dig at tværregionale rekrutteringer og integration sker rettidigt og nøjagtigt, uanset hvor i verden hvor du befinder dig.

Facet5 tillader hurtig integration af nyansatte, og sikrer at de lynhurtigt bliver engagerede og produktive medlemmer af teamet, helt fra start af.

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.