Forskellige mennesker motiveres af forskellige ting. Forskning indenfor dette område har kortlagt et antal væsentlige motivationsfaktorer, som værende afgørende for at opretholde jobtilfredshed. Facet5 Arbejdspræferencer, identificerer disse indbyggede motivationsfaktorer, såvel som de demotiverende elementer. Dette er velegnet i forbindelse med karriereskift, eller som led i jobsøgningsaktiviteter.

  • Indflydelse – en persons behov for at have indflydelse på hændelser og mennesker omkring sig.
  • Deltagelse – en persons behov for at omgive sig med andre, og være med, der hvor tingene sker.
  • Mennesker – en persons behov for at føle at de bidrager til samfundet som helhed, og er med til at skabe en bedre verden.
  • Proces – i hvilket omfang man har behov for at sikre sig at tingene bliver gjort, og hvordan det bliver gjort. En kraftig fokus på effektivisering af systemer og processer, og respekt for stilling og erfaring.

Research omkring Facet5, har kortlagt en række specifikke jobelementer, med kobling til konkrete motivationsfaktorer. Rapporten integrerer kernemotiver (baseret på Facet5 data), og identificerer hvilke jobelementer, et individ kan forventes at ville ønske sig af en rolle, samt hvilke der kan forventes at virke demotiverende og frustrerende for individet. Ved at sammenholde svarene på en række kendte jobpræferencer (Edgar Schein; CareerAnchors), giver Arbejdspræferencer klar og tydelig information, omkring jobspecifikke elementer, som med sandsynlighed vil virke motiverende for individet.

Arbejdspræferencer-rapporten er en standard Facet5 rapportkomponent, baseret på Facet5 datasættet.

Download en sample-rapport af Arbejdspræferencer

 
Vend tilbage til Facet5 Profil-siden
Produktoversigt
Anvendelsesområde:
Karriererådgivning; Kortlægning af match Organisation/Person/Rolle; Opsigelse og/eller fratrædelse fra en organisation.

Målgruppe:
Individer, Ledere af mennesker, Coaches, HR, Karriererådgivere.

Format:
Besvaret som del i en Facet5 rapport.

Træning:
Ikke påkrævet for generel gennemlæsning af deltager eller leder.
Downloads
» Sample Rapport (.pdf)


 

 

 

 

 

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.