Søgelysrapporten besvarer spørgsmålene: ‘ Hvad er mine styrker?’ og ‘Hvad har jeg brug for at nedtone eller være opmærksom på?’ Denne information sættes i relation til 6 kompetenceområder, som skal bruges i enhver rolle. Disse kompetencer er:

 • Ledelse:
  At kunne anvende hensigtsmæssige metoder eller specifikke interpersonelle færdigheder, for at få individer eller grupper til at arbejde sammen om at nå en fælles målsætning
 • Interpersonelle færdigheder:
 • Evnen til at agere hensigtsmæssigt over for interne eller eksterne kunder og hurtigt reagere på deres behov
 • Kommunikation:
 • Evnen til at udtrykke ideer, tydeligt og kortfattet
 • Analyse og beslutningstagen:
 • Evnen til at forudse eventuelle problemer, vurdere relevante fakta, generere ideer, alternativer og nå frem til den mest fornuftige konklusion
 • Initiativ og indsats:
 • Den aktive indsats med at påvirke begivenheder, for at nå mål
 • Planlægning og organisering:
 • At kunne udforme en handleplan for sig selv og andre, for nemmere at opnå opstillede målsætninger

Facet5 Familieportrætrapporten er en standard rapportkomponent af Facet5 profilen.

Download en sample Søgelys rapport.

Vend tilbage til Facet5 Profil-siden
Produktoversigt
Anvendelsesområde:
Selvindsigt omkring styrker og individuelle bidrag til et team.

Målgruppe:
Alle individer.

Format:
Standard to-sidet rapportkomponent af Facet5 profilen. Online administration og rapportgenerering.

Træning:
Ikke påkrævet for generel gennemlæsning af deltager eller leder af mennesker.
Downloads
» Sample Rapport (.pdf)

 

 

 

 

 

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.