SLR er en proces, som kombinerer Facet5 profilen, med en 360graders adfærdsmåling. På enkelt sprog, og i en letlæselig rapport.

Den unikke kombination af personlighed sammenholdt med data fra 360grader input, forankres i en meget stor eksisterende database, der styres og fortolkes af en kraftig ”motor”. Med dette, er SLR i stand til at analysere og forudsige lederadfærd, som intet andet værktøj.

For yderligere information, download da en SLR Sample Rapport.

> Features
 • En førende personlighedsmåling, som beskriver forventet adfærd
 • En 360graders måling, baseret på en fremtrædende teori om Transaktions- og forandringsledelse
 • En omfattende normativ database, som sammenligningsgrundlag
 • En kraftig ”motor”, som genererer sammenligninger, kommentarer og forslag til udvikling
> Fordele
 • Web-baseret dataindsamling, til globalt brug
 • Kan besvares på 10 forskellige sprog, og rapporter findes i 8 forskellige sprogvarianter
 • Resultater omgående tilgængelige for download og rapportgenerering, hurtigt og effektivt
 • Udviklingsforslag redigeres løbende, for at levere nutidig og relevant vejledning
 • En letlæselig rapport, hjælper deltageren til at forstå og arbejde videre med det modtagne data
> Hvad måler det?

Måler 7 kerneelementer om ledelse

 • Skabe en vision
 • Stimulere omgivelserne
 • Behandle andre som individer
 • Målsætning
 • Opfølgning af resultater
 • Give feedback
 • Karriereudvikling


Kontakt os for yderligere information
Produktoversigt
Anvendelsesområde:
Velegnet til brug for ledere på alle niveauer, som ønsker at udvikle både strategiske og visionære færdigheder, såvel som for dem der ønsker at udvikle egne evner inden for styring af resurser og ledelse af mennesker.

Målgruppe:
Individuelle ledere.

Format:
Gennemsnitlig svartid; 15-20 minutter. 84 Spørgsmål, Online håndtering og rapportgenerering. Kræver at deltageren besvarer Facet5 spørgeskemaet, som led i processen.

Træning:
SLR træning anbefales for akkrediterede Facet5 brugere.
Downloads 

 

 

 

 

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.