Facet5 har, siden sin spæde start for over tyve år siden, opnået global tilstedeværelse og rækkevidde. Facet5 søger løbende at understøtte håndteringen af den menneskellige kapital, på to måder. For det første, danner Facet5 grundlaget for National Character research forskningsresultater (globale kulturstudier), for det andet er samtlige sprogvarianter forenelige med alle tilgængelige rapportmuligheder. Vælg venligst sprog fra listen herunder, for at se de tilgængelige sprogvarianter.

Download liste over tilgængelige sprogvarianter
   

Nye oversættelser kan forekomme løbende. Er du interesseret i et Facet5 produkt, på et sprog som endnu ikke er tilgængeligt, kontakt os da venligst.

Kontakt os for yderligere information

Facet5 støtter virksomheder globalt, ved at foretage research om ”National Character”. Dette forskningsstudie, nu i sit femte år, er søsat for at nærstudere kulturel og national karakter, og hvordan, især multinationale virksomheder, kan understøtte og tage bestik af disse forskelle, i forhold til medarbejdere, partnere, bestyrelser og kunder. Resultaterne af dele af disse studier blev præsenteret ved 5th European Positive Psychology konferencen i København i 2010.

Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.