Mennesker arbejder sjældent alene. De fleste job kræver som regel et samspil eller samarbejde med andre; kolleger, interessenter og kunder, for at levere succesfulde resultater. Ofte lader vi os dog frustrere eller mistænkeliggør andres adfærd.

De fleste mennesker ønsker at forstå effekten af egen adfærd. At være bevidst om effekten af sin adfærd, samt hvorledes man arbejder med denne - især i forhold til samarbejde omkring levering af komplekse projekter, håndtering af konflikter, involvering af interessenter og stresshåndtering - rummer store fordele for effektiviteten i hverdagen, og de mange krav til performance.

Facet5 Personlighedsprofiler, kan – udover anvendelsen på individniveau – efterfølgende sammensættes, og kombineres med henblik på at undersøge muligheder og begrænsninger, i en gruppe; vi kalder den TeamScape. Dette er særlig effektivt, når man f.eks. arbejder med leder/medarbejder-forhold.

Samarbejde og Teamwork Showcase

HighTechXL er et accelerator-program for nystartede virksomheder i Eindhoven, Holland. Se denne video for at se, hvordan Facet5 og TeamScape tilførte et nyt perspektiv, og med at realisere deres potentiale.
Klik her for at se videoen

 

Følgende Facet5 produkter øger samarbejdet og team effektivitet.

  • Facet5 Personlighedsprofilen viser et individs naturlige adfærdsstil, styrker samt individets ‘spændvidde’ – leveret i letforståeligt rapportsprog. Klik her for mere information.

  • TeamScape kombinerer 2 eller flere individuelle profiler, i en række moduler, designet til at vise hvordan medlemmerne i teamet, med sandsynlighed, vil fordele opgaver, udvikle indbyrdes relationer, håndtere konflikter samt reagere på stress og pressede situationer. Klik her for mere information.


Kontakst os for yderligere information
I korte træk

Facet5 kortlægger individuelle forskelle i personlighed og adfærd, og effekten på samspillet med andre.

Facet5 hjælper både den enkelte og teamet, med at få overblik over effekten af individuelle forskelle, og udnytte disse til at blive mere effektive i hverdagen.

Facet5 har mange kombinationsmuligheder, fra at understøtte samarbejde og udvikling af ”high performance teams”, til en lang række andre områder i erhvervslivet.


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.