Back Drop er en struktureret proces, som hjælper dig med at kortlægge ‘nuværende tilstand’ og den fremtidige/ønskede ’ideelle tilstand’ af en organisatorisk eller teammæssig kultur. Back Drop kombinerer viden om, hvordan organisationen ser sig selv, med hvordan den ønsker at blive set, baseret på data fra de personer, som vil kunne bidrage til gennemførelse af nødvendige ændringer. Back Drop bidrager andre ord, til en større forståelse for, hvordan ønskede forandringer for at opnå en idealtilstand med størst mulig effekt, kan/bør sættes ind for at gennemføre forandringen.

Back Drop identificerer 4 nøgleroller til at drive forandringer: Forandringsagent, Transformer, Ikke-tilpasset og Anker. Ud fra disse roller, kan organisationer identificere hvilke personer, der vil være det optimale valg til at drive forandringer; hvem er bedst til at se mulige faldgrupper og risici, og hvem vil være bedst til at holde momentum, etc.

> Features
 • Web-baseret med henblik på global anvendelse
 • Data Overlays og Snapshots viser tilbøjelighed til forandring
 • Resultater er øjeblikligt tilgængelig for brug og download
 • Facet5 spørgeskemaet kan besvares på 32 forskellige sprog, og rapporter findes i 23 forskellige sprogvarianter
 • Back Drop spørgeskemaet, er pt. tilgængeligt på 6 forskellige sprog
 • Baseret på moderne og anerkendt psykologisk teoretisk fundament
> Fordele
 • Tydelig grafisk visning, gør værktøjet tilgængeligt og letforståeligt
 • Back Drop spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at gennemføre, for hurtig eksekvering
 • Facet5 profiler kan anvendes yderligere til coaching og udviklingsmæssige områder
 • Rapportsproget er rettet mod ledelse, og fri for jargon
 • Letlæselig udformning, som gør fortolkningen overkommelig
 • Understøtter relevant og målrettet handlings- og beslutningstagen


Kontakt os for yderligere information
Produktoversigt
Anvendelsesområde:
Brugbar for enhver organisation, som ønsker at gennemføre eller styre kulturforandring. 

Målgruppe:
Topledelse, Forandringsledere, Strateger.

Format:
Online spørgeskema, 11 spørgsmål – differentieret skala, Gennemsnitlig svartid: 15 min. Kræver desuden besvarelse af Facet5 spørgeskema.

Træning:
Facet5 bruger-akkreditering kræves, for at kunne håndtere proces og output.
Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.