Audition er et Facet5 specialmodul til kortlægning af rolle. Audition gør det muligt, at sammenligne resultatet fra et individs Facet5 profil, med krav og forventninger til den definerede rolle/kultur/organisation. Definitionen sker ved hjælp af Audition spørgerammen, forud for initieringen af rekrutteringsprocessen. Relevante kandidater besvarer Facet5 spørgeskemaet, og holdes herefter op mod den definerede rolleskabelon. Audition genererer herefter en adfærds- og situationsbaseret interviewguide, som stiller meget præcise spørgsmål i relation til den kortlagte rolle. Denne helt unikke tilgang til rolledefinition og profilering, er en ekstremt effektiv metode, for enhver der arbejder med eksempelvis rekruttering, udvælgelse og/eller succesion planning.

For yderligere information, klik her for at hente en Audition Sample Rapport.

Se denne korte video for at høre hvad en kunde siger om Audition. (På engelsk)

> Fordele
 • Audition kan bruges til at identificere succesfaktorer, enkelt og hurtigt.
 • Onlinebaseret dataindsamling, til brug over hele verden.
 • Resultater tilgængelige i Real-Time, for hurtig download og distribution, nemt og effektivt.
 • Enkeltheden i spørgeskemaet gør det let for enhver at forstå, så alle relevante parter nemt inddrages.
 • Den letforståelige adfærdsbaserede interviewguide overskueliggør rekrutteringsprocessen.
 • Audition kortlægger både kandidaters ’rolle/kultur/organisation fit’ samt ’afstande’ i forhold til den aktuelle kortlagte rolle, og understøtter dermed beslutningsprocessen i rekrutteringer.
> Hvad måler værktøjet?

Sammenligner individet med den definerede idealprofil, bl.a.:

 • Målfokus
 • Gennemslagskraft
 • Samarbejdsvilje
 • Entusiasme
 • Omgængelighed
 • Konsultationsbehov
 • Opgaveorientering
 • Realisme
 • Skepsis
 • Struktur
 • Varsomhed
 • Selvtillid
 • Modenhed


Kontakt os for yderligere information
Produktoversigt
Anvendelsesområde:
Velegnet til rekruttering på alle niveauer, men især roller hvor flere skal ansættes på samme vilkår, og/eller i afgørende roller inden for organisationen.

Målgruppe:
Rekrutteringsansvarlige, Ledere, HR Business Partnere.

Format:
Gennemsnitlig svartid; 10-15 minutter, 83 spørgsmål; Online baseret; Rapporter kan genereres øjeblikkeligt efter gennemførelse.

Træning
Facet5 akkrediterings træning er påkrævet for den procesansvarlige. Ingen træning påkrævet for interviewer.
Downloads
» Sample Rapport (.pdf)


» Se Video (På engelsk)

 

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.