Facet5 Certifieringskurs, Stockholm

Sverige

17 & 18 November 2020

Detta är en tvådagars interaktiv certifieringskurs, med huvudvikt på hur man förstår och ger återkoppling på profilerna. De två dagarna ger massor av möjligheter till att träna på att ge återkoppling och praktiskt utnyttja det du lär dig i arbetsrelaterade situationer. Du förstår hur Facet5 kan användas i hela individens livscykel i ett företag, och hur Facet5 ger mervärde i alla processer som handlar om ledarskap och utveckling.


Return to list of Global Training Dates


Information / Registration Form

* Required
Event Details

Trainer: Anne Grefberg
Email: anne.grefberg@facet5global.com
Contact Number: +46 (0) 709 610188


Lokal avgörs senare, kontakta gärna din kursledare direct.