Facet5 Akkreditering, Oslo

Norge

28 - 29 Juni 2021

Dette er et to dagers interaktivt akkrediteringsprogram med vekt på hvordan man skal tolke og tilbakelese profiler. Dagene gir anledning til å trene på å gi tilbakemeldinger og anvende det man lærer på praktiske arbeidssituasjoner. Du vil også lære mer om hvordan Facet5 kan brukes underveis i den ansattes livsløp i bedriften og gi merverdi til leder- og teamutvikling. Last ned Facet5 Akkreditering Oversikt


Return to list of Global Training Dates


Information / Registration Form

* Required
Event Details

Trainer: Einar Østraat, Facet5 Norway
Email: Norway@facet5global.com
Contact Number: +47 67 10 67 50


Kontakt trener for flere detaljer
Last ned Facet5 Akkreditering Oversikt