Facet5 Akkreditering

København

2. & 3. September 2021

Bliv akkrediteret bruger af det evidensbaserede og solidt validerede personvurderingsværktøj Facet5. Værktøjet er rodfæstet i den anerkendte 'Big Five' teori, og kan med sit brede anvendelsesspektrum benyttes i mange forskellige niveauer af personlig udvikling, rekruttering, teambuilding m.m. Akkrediteringen strækker sig over to dage + en opfølgningsdag. Alle deltagere bliver forsynet med manualer, teoretisk baggrundsmateriale, statistisk information, fortolkningsvejledninger samt case studies. Kontakt os for priser og nærmere detaljer.


Return to list of Global Training Dates


Information / Registration Form

* Required
Event Details

Trainer: Facet5 Dansk
Email: john.langford@facet5global.com
Contact Number:


Sted: mangler endelig afgørelse