Dlaczego niektórzy ludzie są wybitnymi liderami? A dlaczego niektórzy liderzy jedynie usiłują zdobywać „serca i umysły”? Jak organizacje rozpoznają, rozwijają i wspierają talenty przywódcze swoich pracowników?

Rozwój przywództwa rozpoczyna się na wszystkich poziomach organizacji i w różnych momentach kariery pracowników. Zarówno liderzy mniej doświadczeni jak i ci z najwyższych szczebli organizacji potrzebują ciągłego zarządzania ich rozwojem, aby mogli osiągnąć doskonałość w obszarze przywództwa: aby potrafili zarządzać zasobami i ludźmi równie dobrze jak tworzyć wizje przyszłości, które są akceptowane i wspierane przez ich współpracowników.

Facet5 opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowania, zarówno silne strony jak i wyzwania, co stanowi klucz do prowadzenia skutecznego coachingu oraz rozwoju liderów na wszystkich poziomach organizacji. SLR (Strategiczny Przegląd Umiejętności Przywódczych) to badanie 360 stopni, które zapewnia informacje zwrotne potrzebne do dalszego rozwoju umiejętności przywódczych. Ocena 360 SLR może być elementem programów indywidualnych oraz grupowych na każdym etapie rozwoju umiejętności przywódczych.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat
W skrócie

Facet5 jest kluczem w rozwoju Liderów – opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowania, identyfikując przy tym zarówno silne strony jak i wyzwania rozwojowe poszczególnych pracowników.

Facet5 jest ważną częścią Programów Rozwoju Przywództwa, ułatwia identyfikowanie potencjału pracownika do sprostania wymaganiom biznesu.

Facet5, w połączeniu z oceną 360 stopni SLR (badanie poziomu strategicznych kompetencji przywódczych) jest podstawowym elementem zestawu narzędzi rozwoju lidera, zarówno na początku tej drogi jak i w każdym innym momencie podróży służącej rozwojowi umiejętności przywódczych.


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.