Facet5 został zaprojektowany przez psychologów dla menedżerów. Jest użyteczny dla każdego, kto jest zaangażowany w projekty zarządzania kapitałem ludzkim.

Model oraz system narzędzi Facet5 ułatwiają podejmowanie każdej decyzji dotyczącej pracowników i mogą być wykorzystywane przez konsultantów ds. rekrutacji i selekcji, pracowników działów HR, specjalistów ds. rozwoju pracowników, specjalistów ds. rozwoju kompetencji przywódczych, trenerów, coachów oraz menedżerów liniowych na wszystkich poziomach organizacji. Zrozumiały język raportów ułatwia strategiczne i taktyczne planowanie zasobów oraz rozwój pracowników na całym świecie.

Dowiedz się więcej o tym, jak lekarze i klienci korzystają Facet5:

Obejrzyj ten krótki film, aby usłyszeć to, co uczestnik myślał o ich profilu Facet5 i procesu przepytać. (English)

Obejrzyj ten krótki film wideo aby poznać opinię naszych Klientów na temat modułu Facet5. (English)

Obejrzyj ten krótki film wideo aby poznać opinię naszych Klientów na temat modułu TeamScape. (English)

Obejrzyj ten krótki film wideo aby poznać opinię naszych Klientów na temat modułu Audition. (English)

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.

 

„W połowie lat osiemdziesiątych byłem w Anglii konsultantem w firmach wykorzystujących najlepsze z dostępnych wtedy narzędzi psychometrycznych. Wiedziałem, że to były dobre narzędzia, ale prawidłowe ich wykorzystywanie wymagało długiego szkolenia, a następnie praktyki. Ktoś postawił przede mną wtedy wyzwanie – bez ostrzeżenia – przyjdź do nas z czymś, co jest szybkie, łatwe w użyciu i co da nam więcej niż istniejące dziś narzędzia. I to mnie uderzyło – to był krótki projekt tego, czym miał się stać Facet5”.

Norman Buckley, Autor

 

Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.