TeamScape jest procesem, który umożliwia analizę i dalszy rozwój zespołów. Do tego celu wykorzystywane są indywidualne profile zachowań Facet5. Można je ze sobą łączyć, a następnie w bardzo obrazowy i zarazem zwięzły sposób analizować dynamikę tworzonych zespołów. TeamScape wyraźnie pokazuje kulturę oraz relacje wewnątrz zespołu, jego styl rozwiązywania problemów oraz podejście do realizacji zadań.

TeamScape stwarza również możliwość zbierania od członków zespołu informacji zwrotnych metodą 360, co w znaczącym stopniu ułatwia zwiększanie efektywności projektów rozwoju tego zespołu. Takie zewnętrzne spojrzenie w połączeniu z analizami dokonywanymi przez system Facet5 zapewnia uczestnikom lepszy wgląd w to, jak ich zachowania są odbierane w środowisku pracy.

Pokaz TeamScape

HIghTechXL jest przyspieszonym programem dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w Eindhoven, Holandia. Zapraszamy do obejrzenia filmu video, który pokazuje jak Facet5 i TeamScape wnoszą nową perspektywę i pomagają przedsiębiorcom lepiej zrozumieć i wykorzystywać potencjał pracowników.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film


> Cechy
 • Wiodący sposób badania osobowości, który określa oczekiwane zachowania
 • Moduł TeamScape jest oparty na cyklu pracy zespołu Facet5
 • Szeroki zakres zbiorów danych umożliwia analizę stylów rozwiązywania konfliktów, taktyk oraz współmierności reakcji każdego z członków zespołu
 • Bogate zasoby „on-line” zostały zaprojektowane w celu uławiania realizacji projektów budowania zespołów, zawierają między innymi konspekty warsztatów oraz opisy ćwiczeń
 • Gromadzenie danych na naszych stronach internetowych umożliwia użytkownikom Facet5 korzystanie z nich na całym świecie.
 • Profile osobowości Facet5 mogą być generowane w 30 różnych językach, natomiast raporty TeamScape w 17 różnych językach
 • Wyniki są dostępne w chwili zakończenia wprowadzania danych do systemu, raporty Facet5 są generowane szybko i efektywnie
 • Zasoby on-line szybko i efektywnie zwiększają możliwości facylitatorów
 • Indywidualny, czytelny raport TeamScape pokazuje profil i preferencje każdego członka zespołu na tle całej grupy.
> Korzyści
Moduł TeamScape przynosi korzyści organizacji podczas:
 • Tworzenia oraz usprawniania pracy zespołów
 • Wspierania zespołów we wprowadzaniu zmian
 • Integrowania nowych członków zespołu
 • Tworzenia koalicji pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi
 • Wzmacniania zespołu, indywidualnych relacji, budowania wzajemnego zrozumienia
 • Pracy nad zagadnieniami lub barierami związanymi z osiąganiem rezultatów zespołowych
 • Identyfikowania kultury zespołu i jego silnych stron
> Co jest mierzone?
 • Indywidualne porównania poszczególnych członków zespołu w fazach:
  • Generowania pomysłów
  • Oceny realności tych pomysłów
  • Podejmowania decyzji
  • Realizacji
 • Raporty zawierają również informacje na temat:
  • Taktyk – sposobów, które będą najchętniej wykorzystywane podczas wykonywania pracy – naturalnych preferencji każdego z członków zespołu
  • Współmierności – skłonności do okazywania zbyt spokojnych lub przesadnych reakcji w obliczu stresu i napięcia
  • Najbardziej prawdopodobnych reakcji zespołu w sytuacjach nieporozumień i konfliktów.
> TeamScape Proces
Proces TeamScape rozpoczyna się od wypełnienia przez każdego członka zespołu profilu osobowości zawodowej Facet5. Dane uczestników są szybko i łatwo łączone w projekcie TeamScape przy wykorzystaniu naszego systemu online. Ten potężny silnik pozwala na łatwe analizy, dostarcza bogatych prezentacji i tworzy podstawy do przeprowadzania angażujących warsztatów TeamScape.

Akredytowani użytkownicy systemu Facet5 mają dostęp do szerokiej gamy programów oraz materiałów ułatwiających prowadzenie warsztatów. Bogate zasoby online w naszym Learning & Support Centre ułatwiają użytkownikom łatwe i szybkie dostarczanie określonych rezultatów.
> TeamScape Zasoby

Watch Video
Watch this short video to learn how a Facet5 Practitioner uses TeamScape in their work.

Przykładowy Raport
Download a sample TeamScape report and participant guide to understand its potential.

Product Brochure
Download a TeamScape product overview to discuss with your team.

TeamScape Case Study
Read how Facet5 has helped teams around the globe move from good to great.

Rozpocznij korzystanie z TeamScape w swojej organizacji

Wierzymy, że każdy dobry związek zaczyna się od rozmowy. Nasza szeroka sieć partnerów na świecie zapewnia, że również w Państwa rejonie jest ekspert, który mówi w Państwa języku i rozumie Państwa potrzeby biznesowe.

Skontaktuj się z nami, aby zacząć z TeamScape

Skontaktuj się z nami po dalsze informacje
Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowania:
Budowanie i rozwój zespołu, integrowanie nowych członków zespołu, budowanie koalicji pomiędzy zespołami, poprawa relacji

Odbiorcy:
Odpowiedni dla wszystkich członków zespołu, niezależnie od ich roli, a także dla osób, które chcą lepiej zrozumieć dwustronne relacje pomiędzy członkami zespołu.

Format:
Generowane na podstawie połączenia profili Facet5; Raporty, przewodniki oraz prezentacje dla facylitatorów są dostępne online.


Szkolenie:

Jest elementem warsztatów akredytacyjnych. Prowadzimy również zaawansowane szkolenia dla facylitatorów warsztatów TeamScape. Akredytowani użytkownicy mogą korzystać z naszego wsparcia oraz materiałów dostępnych w naszym systemie. Ogólne czytanie raportów TeamScape przez uczestników warsztatów, czy też przez liderów nie wymaga dodatkowego szkolenia.
Downloads 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.