Narzędzie Facet5 zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby Klientów dotyczące uzyskiwania szybkich, praktycznych informacji pomagających w podejmowaniu decyzji podczas całego okresu zatrudnienia pracownika w firmie. W latach 1980-tych narzędzia badające osobowość zaczęły odpowiadać potrzebom Klientów dotyczącym ich większej dostępności oraz łatwości interpretowania. System Facet5 powstał jako odpowiedź na te potrzeby.

1980
POWSTAWANIE FACET5 | Narzędzie Facet5 zostało opracowane przez Normana Buckley oraz jego współpracowników w późnych latach 1980-tych. Inspirację do rozwoju systemu Facet5 stanowiły badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Edynburgu, a entuzjastycznego wsparcia w tym procesie udzieliło kilka kluczowych firm brytyjskich.   
1994
POWSTANIE RODZIN FACET5 | Koncepcję Rodzin Facet5 stworzono, aby ułatwić interpretację wyników. Rodziny Facet5 wciąż zyskują na popularności.
1997
POWSTAWANIE MODUŁÓW FACET5 | Istniejące moduły Facet5: Przegląd Kompetencji, Wskazówki dla Lidera, Preferencje Pracy oraz TeamScape zapewniają wyspecjalizowane zastosowania.

 

 

2001
ADMINISTROWANIE SIECI | System Facet5 został przeniesiony do sieci  w celu administrowania i dystrybucji. Opracowanie systemu Analizy Opóźnień Odpowiedzi w celu identyfikacji Zarządzania Wrażeniem jest pierwszym takim rozwiązaniem w branży.  

 

2002

MODUŁ AUDITION | Pojawił się moduł Audition przeznaczony do wspierania rozmów kwalifikacyjnych, walidacja tego rozwiązania była dokonywana w projektach tworzenia i zarządzania działami call center oraz w prywatnej bankowości.   

3DV SILNIK PRZEWIDUJĄCY ROZWÓJ KOMPETENCJI | Stworzenie narzędzia do sporządzania prognoz rozwoju kompetencji. Połączenie wyników Facet5 z  Oceną Kompetencji Przywódczych). Integracja z kompetencjami korporacyjnymi.

MODUŁ TEAMSCAPE  W SIECI | Zakończenie przeniesienia TeamScape do Internetu oraz integracji z raportami oceny zespołu metodą 360 stopni.

2003
DOSTĘPNOŚĆ RAPORTÓW W WIELU JĘZYKACH | Rozpoczęto tworzenie różnych wersji językowych, aby ułatwić korzystanie z Facet5 w innych kulturach. Zarówno ankiety jak i raporty zostały udostępnione w wielu językach.
2004-
OPRACOWANIE NORM DLA RÓŻNYCH WERSJI JĘZYKOWYCH | Stworzenie modelu badawczego umożliwiającego opracowanie norm dla różnych wersji językowych.

 

 

 

Dowiedz się więcej jak stosować Facet5


Rekomendacje

Dzięki ocenie emocjonalności, narzędzie Facet5 staje się bardziej rzetelne. Ponadto narzędzia Facet5 są łatwe do czytania i zrozumienia.

Julia Boyce: Early Learning Centre

W Sun, Facet5 pomaga rozładować napięcie związane z różnicami osobowościowymi.

Jane Clift: Sun Micro Systems

Facet5 ułatwia prowadzenie wartościowych rozmów z pracownikami i zespołami na temat zachowań, percepcji i osiągnięć zawodowych.

Carolyn Arculus: Novartis Pharma

Wcześniej korzystaliśmy z MBTI i OPQ, ale doszliśmy do wniosku, że to narzędzie pozwala lepiej zrozumieć ludzi.

Alison Crawley: KPMG

System Facet5 naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie nie tylko jako dokładne badanie osobowości zawodowej ale również, co ważniejsze, jako źródło wyjątkowo przydatnych informacji dla ekspertów i klientów.

Dale Simpson: Bravo Consulting

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.