Hvorfor blir noen mennesker fremragende ledere mens andre kan slite med å vinne ”hjerte og sinn”? Hvordan klarer organisasjoner å gjenkjenne, utvikle og coache ledertalentene de har?

Lederutvikling er viktig på alle nivåer i organisasjonen og på ulike fagområder. Førstegangs ledere, samt senior ledere må kontinuerlig følge med og utvikle seg for å forvalte ressurser og mennesker, samt skape en visjon for fremtiden som andre aksepterer og støtter.

Facet5 beskriver, forklarer og forutsier atferd, både sterke og svake sider og er nøkkelen til coaching og utvikling av ledere på alle nivåer. The Strategic Leadership Review (SLR) 360-graders undersøkelse gir sanntids tilbakemelding til de som allerede er ledere, eller til dem som i ferd med å begynne sin ledelsesreise, enten individuelt eller som del av et lederutviklingsprogram.

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Facet5 er nøkkelen til å utvikle ledere - den beskriver, forklarer og forutsier atferd og identifisere både sterke sider så vel som utviklingsbehov.

Facet5 er en viktig del av ethvert lederutviklingsprogram og identifiserer ansattes potensial til å møte kravene som stilles i virksomheten.

Facet5, kombinert med SLR 360-graders undersøkelse er et viktig element i enhver leders verktøykasse, enten de allerede er leder eller i ferd med å begynne sin ledelsesreise.


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.