TeamScape er en prosess som bruker teammedlemmenes Facet5-profiler til teambygging. Kombinasjonen av individuelle datasett i teamutviklingen og en gruppesamarbeidsmetodikk gjør at TeamScape demonstrerer teamdynamikken på en kraftfull måte. Den viser tydelig kulturen i teamet, hvordan relasjonene fungerer, og hvordan arbeidet vil bli ledet og gjennomført.

TeamScape gir også en unik mulighet til å samle 360-tilbakemeldinger fra teammedlemmene, nyttig tilleggsinformasjon som vil bidra til mer effektiv teambygging. Denne 360-tilbakemeldingen, utover data fra Facet5, gir deltakerne innsikt i hvordan deres atferd oppfattes i jobbsammenheng.

Se denne korte videoen for å høre hva en Facet5-bruker har å si om TeamScape. (Engelsk).

> Funksjoner
 • Et ledende personlighetsverktøy som beskriver forventet atferd
 • En kraftfull TeamScape-modul, basert på Facet5s problemløsningsmodell
 • Et omfattende utvalg av data som inkluderer teammedlemmenes konfliktløsningsstil, taktikk og balanse (over-/underreaksjon)
 • Omfattende nettressurser, som er utformet for å støtte alle teambaserte intervensjoner, inkludert teambyggingsprogrammer og øvelser som brukere kan anvende
 • Nettbasert datainnsamling for bruk over hele verden.
 • Personlighetsprofilen Facet5 tas på 30 forskjellige språk, og TeamScape på 17 forskjellige språk
 • Resultatene er tilgjengelig i sanntid, for nedlasting og bruk, raskt og effektivt
 • Dokumenter og andre ressurser er tilgjengelig på nettet til opplæring av facilitatorer
 • En individuell, lett tilgjengelig TeamScape-rapport viser hvert teammedlems profil og preferanser i forhold til resten av teamet.
> Fordeler
TeamScape er nyttig når en organisasjon:
 • Former nye team eller endrer dem
 • Støtter teamet gjennom endringsprosesser
 • Integrerer nye teammedlemmer
 • Former koalisjoner og samarbeid på tvers av forretningsområdene
 • Styrker teamets og/eller individuelle relasjoner og forståelse
 • Arbeider seg igjennom problemer som hindrer mer effektivt teamarbeid
 • Identifiserer kulturen i teamet og dets styrker
> Hva er det som måles?
 • Sammenligner enkeltpersoner i teamet på følgende kriterier:
  • Idégenerering
  • Analyse
  • Beslutning
  • Handling
 • Det gis også informasjon om:
  • Taktikk - hvordan arbeidet mest sannsynlig vil ledes
  • Balanse - sannsynligheten for å underreagere eller overreagere på stress og press
  • Hvordan teamet sannsynligvis vil reagere på uenighet og konflikt.


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Produktoversikt
Anvendelse:
teamutvikling, integrasjon av nye teammedlemmer, samarbeid og koalisjoner på tvers av team, relasjonsutvikling

Målgruppe:
Passer for alle gruppemedlemmer uansett rolle, eller de som ønsker å forstå et forhold mellom to mennesker mer inngående.

Format:
Genereres fra en kombinasjon av Facet5 profiler; nettbasert rapportering, guider og PP-presentasjoner for facilitatorer.


Opplæring:

Er inkludert i akkrediteringen. Opplæring og omfattende støttemateriell er tilgjengelig for akkrediterte brukere. Ingen opplæring er nødvendig for deltakere.
Nedlastinger 

 

 

 

 

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.