Facet5 er designet av psykologer for ledelsen. Rapporten er nyttig for alle som er engasjert i utvikling av den menneskelige kapital.

For konsulenter som arbeider med rekruttering og seleksjon, bedriftens HR-generalister, OD og lederutviklingsspesialister, coacher og linjeledere på alle nivåer, vil Facet5 modellen og dens portefølje av skreddersydde produkter støtte enhver beslutning knyttet til endringer i den menneskelige kapital. Vanlig språk tillater strategisk og taktisk ressursplanlegging og utvikling i sanntid over hele verden.

Lær mer om hvordan utøvere og klienter bruker Facet5:

Se på denne korte videoen for å høre hvordan kunder har brukt Facet5 og debrief prosessen (engelsk).

Se på denne korte videoen for å høre hvordan kunder har brukt Facet5 (engelsk)

Se på denne korte videoen for å høre hvordan en bruker av Facet5 har anvendt TeamScape (engelsk)

Se på denne korte videoen for å høre hvordan en klient har brukt Audition (engelsk)

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon

 

På midten av1980-tallet var jeg i Storbritannia rådgiver for en rekke organisasjoner og anvendte de beste psykometriske verktøy som da var tilgjengelig. Jeg var klar over at det var mange gode psykometriske verktøy der ute, men alle trengte de en god del opplæring, trening og erfaring for å bruke dem riktig. Da var det at noen utfordret meg - uten forvarsel – om å komme opp med et verktøy som var raskt, enkelt å bruke og som ga mer enn de eksisterende verktøy. Det var begynnelsen på det som senere skulle bli Facet5.

Norman Buckley, forfatter

 

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.