"The Power of Personality"

Facet5 er en av de mest moderne og avanserte personlighetsprofiler tilgjengelig i dag. Facet5 brukes i dag av organisasjoner og konsulentselskaper over hele verden. Facet5 utnytter ”The Power of Personality” og støtter bedriftene i å realisere den menneskelige kapitals fulle potensial. Facet5 er en modell og et språk som i klartekst beskriver hvordan folk er forskjellige i atferd, motivasjon og holdninger og enda viktigere, hvordan man kan arbeide for å redusere spenningene som kan oppstå.

Designet med forretningsutvikling som hovedmål

Facet5 ble utviklet som svar på kundens behov for rask, praktisk informasjon for å bistå med beslutningsprosesser i alle stadier av den ansattes reise gjennom organisasjonen. Tilgjengelig på over 30 forskjellige språk, uten sjargong og nettbasert for enkel tilgang over hele verden. Et bredt spekter av land og bransjenormgrupper gjør meningsfulle sammenligninger enkelt.

En livssyklustilnærming

Facet5 kan enkelt og effektivt brukes gjennom hele livssyklusen til en ansatt i bedriften. Fra seleksjon til exit, engasjerer Facet5 den enkelte, lederen og organisasjonen med en rekke omfattende rapportmuligheter. Enten det er gjennom å bygge et team, integrere en nyansatt eller å se på organisasjonskulturen, hjelper Facet5 med beste praksis i personalledelse.

Solid teoretisk og forskningsbasert fundament

Personlighetsteorien basert på femfaktorteorien (eller ”Big 5”) er nå allment akseptert som den beste måten å beskrive de grunnleggende byggesteinene i personlighet. ”Big 5”-modellen utviklet seg fra psykologisk forskning som det minimum som trengs for å gi en omfattende beskrivelse av personlighet og atferd. Facet5 måler disse fem faktorene presist og raskt for å gi det mest nøyaktige og lett anvendbare bilde av individuelle forskjeller i atferd.

Lær mer om hvordan du kan anvende Facet5

 

Facet5-profilen

Facet5 brutt ned i de enkelte faktorer

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.