Beslutninger om ansettelse blir ofte tatt ved hjelp av et bredt spekter av informasjon. Kandidatens tidligere prestasjoner, kompetanse og tekniske kunnskaper og ferdigheter må vurderes, i tillegg sjekk av referanse - ofte uten å gi særlig merverdi. 

En robust utvelgelsesprosess skal strømlinje måten å bestemme hvor godt den enkelte passer rollen, teamet og kulturen. Prosessen bør også gi nyttig informasjon om hvordan personlige egenskaper vil hjelpe eller hindre suksess i rollen, teamet og bedriften.

Ved å bruke Facet5 Audition atferdsprofilering kan man identifisere nødvendige egenskaper for å lykkes fra starten av med rekrutteringsprosessen, slik at organisasjonen kan både tiltrekke og velge den ideelle kandidaten. Når så en ”kandidatliste” er klar vil Facet5 personlighetsprofiler gi data om hvor godt personene passer i stillingen/rollen.

Ikke bare vil Facet5 støtte en god utvelgelsesprosess, men den vil også gi informasjon som bidrar til å støtte den nyansatte og linjeleder i de første, ofte utfordrende måneder i stillingen. De nyansatte vil gjerne vite hvordan de passer rollen, teamet og kulturen og linjeleder vil være i stand til å engasjere og lede dem meningsfylt og effektivt fra dag én.


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Identifiserer de nødvendige personlige egenskaper for å lykkes i en jobb fra starten av, samt med å velge den ideelle kandidaten for rollen, teamet eller organisasjonen.

Global nettbasert levering og rapportering gir resultater umiddelbart og sikrer utvelgelse på tvers av regioner og at integrering av nyansatte foregår presist og nøyaktig, uavhengig av lokalisering.

Facet5 muliggjør rask integrasjon av nyansatte slik at de blir engasjerte og produktive medlemmer av teamet fra oppstart.

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.