The Strategic Leadership Review (SLR) er en prosess som kombinerer både en Facet5 profil og en 360-graders atferdsvurdering i et enkelt språk og i en lett tilgjengelig rapport.

Den unike kombinasjonen av personlighet og 360-graders data, understøttet av en stor database med eksisterende lederskapsdata og en kraftig prediktiv motor, betyr at SLR analyser og forutsier lederatferd og -utviklingsbehov som ingen andre verktøy.

> Funksjoner
 • En teoretisk velfundert personlighetsprofil som beskriver forventet atferdsmønster
 • En 360-graders undersøkelse basert på teori om transformasjons- og transaksjonsledelse
 • En omfattende normativ database for sammenligning
 • En kraftig beskrivende ”motor” som gir sammenligning, kommentarer og utviklingsforslag
> Fordeler
 • Nettbasert datainnsamling til bruk over hele verden
 • Kan tas på 10 ulike språk, med åtte rapportspråk
 • Resultatene er tilgjengelig i sanntid, for nedlasting og distribusjon, raskt og effektivt
 • Utvikling forslag har blitt redigert for å produsere relevant og nyttig veiledning
 • En lett tilgjengelig rapport gir meningsfull informasjon til deltakeren
> Hva er det som måles?

Måler 7 viktige områder i lederskapet

 • Å skape en visjon
 • Stimulering av omgivelsene
 • Å behandle mennesker individuelt
 • Å sette mål
 • Å overvåke prestasjonene
 • Å gi tilbakemelding
 • Karriereutvikling


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Produktoversikt
Anvendelse:
Passer for ledere på alle nivåer som ønsker å videreutvikle både strategiske og visjonære ferdigheter samt for ledere som ønsker å utvikle sin evne til å håndtere både mennesker og ressurser

Målgruppe:
En eller flere ledere

Format:
Tar ca. 15-20 minutter å fullføre, 84 spørsmål, nettbasert. Krever at den enkelte fullfører en Facet5 profil som en del av prosessen.

Opplæring:
Opplæring i SLR anbefales for akkrediterte brukere av Facet5.
Nedlastinger
» Last ned brosjyre (.pdf)


» eksempelrapport .pdf (Engelsk)


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.