Norman Lee Buckley

Norman Buckley er en spesialist med over 40 års erfaring innen test- og organisasjonsutvikling. Han har fokus på å levere praktisk organisasjonsarbeid basert på grundig psykologisk forståelse.

Norman ble uteksaminert i psykologi i Sydney og fikk sin første erfaring som ansatt i en australsk konsulentorganisasjon. Fra 1978 etablerte han sitt eget selskap i UK som var banebrytende innen skreddersydd assessment og utviklingsprosesser. Han arbeidet inngående med dataanalyse av personlighet.

Facet5 ble lansert i januar 1990 basert på ti års forskning innen personlighetsteori . Norman har fortsatt å utvikle verktøyet og Facet5 er nå fullstendig nettbasert og en flerspråklig tilnærming til personlighet. Med utgangspunkt i personlighetsprofilen er det utviklet en rekke diagnostiske verktøy som dekker individuelle forskjeller, ledelse, bedriftskultur, teamarbeid og omgivelser. Disse verktøyene bruker en felles tilnærming og et praktisk språk for å forandre måten organisasjoner utvikler sin humankapital til å prestere enda bedre.

Normans omfattende erfaring med psykometriske metoder og design av spørreskjema ligger til grunn for hans kontinuerlige utvikling av en rekke innovative tester og utviklingssentre. Han har stor erfaring i opplæring av ledere til å bruke assessmentteknikker og i å levere programmer for assessment, rådgivning og utvikling. Han jobbet i mange år som konsulent for privatiserte organisasjoner da de beveget seg fra forskningsinstitusjoner til kommersielle enheter.

Norman reiser mye for å støtte partnere i EU , USA, Sør-Amerika og Asia Pacific. Hans klienter inkluderer globale konsulentselskaper , multi-nasjonale selskaper innen farmasi, industri, detaljhandel, luftfart, kosmetikk , telekommunikasjon, finansielle tjenester, transport, mat- og tobakksektoren, samt statlige og kommunale etater og utdanning. Men nå konsentrerer han seg først og fremst om forskning og utvikling, samt støtte til det globale nettverket av Facet5 partnere.

Normans nåværende interesse er analyse av nasjonal karakterer, tverrkulturell assessment, design av en ”kulturfri” evnetest og samspillet mellom personlighet og problemløsningsstil.

Topp

Rebekah Justine Williams

Etter å ha blitt uteksaminert i psykologi i 1980 tilbrakte Rebekka 8 år innen klinisk forskning. Hun spesialiserte seg i barsel og kvinners helseproblemer og deltok i et internasjonalt program dedikert til å forbedre forståelsen og behandlingen av Puerperal Psychosis .

I løpet av denne tiden var hun også svært aktiv i ”Women’s Health movement” og var en drivkraft i å sette opp og lede de to første ”Well Women” klinikker i Manchester, UK. Hun jobbet som rådgiver for klinikkene og bidro til å etablere de første lokale selvhjelpsgrupper i regionen. Mot slutten av sitt kliniske arbeid, ble Rebekah utlånt til Manchester University Medical School for å jobbe med trainee GPs, utvikling av ”lege og pasient”-kommunikasjonsprogrammer.

Rebekka begynte med organisasjonspsykologi i 1987 og fullført en ekstra mastergrad i organisasjonspsykologi ved UMIST. Hun arbeidet med organisasjoner i både offentlig og privat sektor og gjennomførte viktige konsulentoppdrag innen store organisatoriske endringer / omstillinger i Storbritannia, Europa og Midtøsten. I løpet av denne tiden utviklet hun spesifikk kompetanse innen design og levering av klimaundersøkelser , teamleder assessment og utviklingsprogrammer.

Rebekka begynte å jobbe med Facet5 i 1996, i første omgang for å utvikle et spekter av personlige utviklingsmetoder. I løpet av denne tiden leverte hun mange individuelle- og teamutviklingsprogrammer for både britiske og europeiske kunder. Hennes arbeid med Facet5 varierte fra individuell vurdering, lederutvikling og teambygging til design og leveranse av opplæringsprogrammer til overføring av kompleks kunnskap og teknologi til kunder.

Facet5 flyttet sitt hovedkvarter til Australia i 2000 og Rebekka flyttet til Sydney som direktør og medforfatter. Hun fortsetter å være involvert i global produktutvikling og har ansvar for globale trenings- og akkrediteringsstandarder, samt for å utvikle en e-læring strategi.

Topp

“I løbet af midt-80’erne i UK, udførte jeg konsulentarbejde for forskellige organisationer, og brugte de bedste psykometriske værktøjer jeg kunne finde på det tidspunkt. Jeg var udmærket klar over, at der fandtes nogle ganske fornuftige psykometriske værktøjer på markedet, men fælles for dem var, at de krævede en hel del træning og erfaring, for at kunne bruge dem ordentligt. En dag var der nogen der udfordrede mig til at konstruere og udvikle et værktøj der var hurtigt, nemt at anvende, og som gav mere mening, end de eksisterende værktøjer på det tidspunkt. Og så slog det mig – her havde jeg mine designparametre – for hvad der senere skulle komme til at hedde Facet5.”

Norman L. Buckley, Udgiver

Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.