Facet5 ble utviklet som svar på kundenes behov for rask, praktisk informasjon i forbindelse med beslutningsprosesser knyttet til de ansattes livssyklus i bedriften. I løpet av 1980-årene begynte personlighetsverktøy å tilpasse seg kravet til mer tilgjengelig og mindre komplisert informasjon. Facet5 ble spesielt utviklet for å møte disse behovene.

1980
FACET5 BLE UTVIKLET | Facet5 ble utviklet av Norman Buckley og hans kolleger i slutten av 1980-årene, inspirert av forskning ved Edinburgh University og utviklet med den entusiastiske hjelp av noen viktige britiske bedrifter.
1994
FACET5 FAMILIER BLE SKAPT | Facet5 familieportretter ble etablert som verktøy for å hjelpe til med tolkningen av personlighetsdimensjonene og ble mottatt med begeistring av brukerne.
1997
FACET5s MODULER BLE SKAPT | Kompetanseoversikt, Ledelsesguide, TeamScape og Arbeidspreferanser ble skapt – alle med hvert sitt fokus.

 

 

2001
WEB ADMINISTRASJON | Facet5 ble etter hvert flyttet over på internett for administrasjon og leveranser. Opprettelsen av Svartidsanalysen for å identifisere ”Impression Management” var først i bransjen og bidrar til å avsløre om personen har gitt et ærlig bilde av seg selv.

 

2002

AUDITION BLE SKAPT | Audition for kriteriebaserte intervjuer ble utgitt, valideringsstudier i ledelse av callsentre og private banking.

3DV EN AKTUARIELL PREDIKTIV BEREGNINGSMOTOR | Opprettelse av en 3DV aktuariell prediksjonsmotor med integrering av Facet5 og Strategic Leadership Review (SLR). Integrasjon med bedriftens kompetanse.

TEAMSCAPE OVERFØRES TIL INTERNETT | Overføringen av TeamScape til internett og integrasjon med 360-teamanalyse fullført.

2003
FLERE SPRÅK TILGJENGELIG | Etableringen av forskjellige språkversjoner for å støtte Facet5 i andre kulturer. Spørreskjema og rapporter blir tilgjengelig på flere språk.
2004
NORMER UTARBEIDET FOR ULIKE SPRÅK | Utvikling av en forskningsmodell som tillater utarbeidelse av normer for ulike språk.

 

 

 

Læs om udgiverne


Fra kunder:

Vi oppfatter Facet5 som lett å anvende og rapporten gir nyttige innspill til spørsmål som vi stiller kandidatene. Facet5 er konkret, ingen fasit, men et godt grunnlag for diskusjon. Samarbeidsevne, engasjement og initiativ er blant flere viktige egenskaper som Facet5 bidrar til å kartlegge. Som internasjonalt selskap, med søkere fra hele verden, er det viktig å anvende et internasjonalt verktøy som Facet5 som også er godkjent av Det norske Veritas.

Turid Ann Bringsverd, GARD AS

Facet5 er lett å forklare ledere i rekrutteringsprosesser. Verktøyet er veldig godt oppbygget og forståelig for kandidatene når vi gir tilbakemeldinger. Under samtalen opplever både den som gir og den som mottar tilbakemeldingen at verktøyet virker som en invitasjon til en god dialog. Alle kandidater som har svart ærlig i spørreskjema kjenner seg igjen og synes tilbakemeldingene gir en god plattform for videre egenutvikling.

Pia Sofie Walle, IKEA Norge AS

Facet5 enables a rich conversation to take place with an indvidual or with a team around behaviour, perceptions and performance.

Carolyn Arculus: Novartis Pharma

 


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.