Za Bardzo Się Staramy!

Autor: Janet Taylor Consulting

Kiedy zrozumienie przynosi sukces zespołu

Jednym z moich najcenniejszych doświadczeń związanych z korzystaniem z systemu Facet5 były warsztaty rozwoju przywództwa dla dwunastu kierowników pierwszego szczebla w branży produkcyjnej.

Przed warsztatami spędziłam kilka dni na udzielaniu indywidualnych informacji zwrotnych. Lubię poznawać ludzi i ich firmy podczas rozmów na temat wyników Facet – wtedy moi rozmówcy często są gotowi do dzielenia się ze mną swoimi nawet bardzo osobistymi poglądami. W tym projekcie było to szczególnie przydatne, ponieważ była to firma z branży , której nie znałam zbyt dobrze. Zrozumienie tej firmy i jej przyszłych wyzwań było dla mnie bardzo cenne podczas przygotowywania kolejnego warsztatu.

W trakcie udzielania informacji zwrotnych zaskoczyło mnie, jak wiele osób w tej grupie miało wysoki wynik na skali  Emocjonalności. W tej grupie było równie wiele wysokich wyników na skali Uczuciowości. Rezultatem takiej kombinacji wyników Facet5 była pasja oraz prawdziwa troska o etyczne postępowanie. Jeden z liderów zespołu opowiedział mi o prowadzonym przez niego mentoringu współpracownika, którego wielu menedżerów postrzegałoby jako osobę, którą trzeba zwolnić. Mój rozmówca wspierał tę osobę zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym, a kiedy osiągnęli poziom akceptowalnej wydajności pracy - pomagał jej organizować wydarzenia towarzyskie. Jasnym było, że dla wielu osób w tej grupie liderów, moralne zasady współpracy z ich pracodawcą oraz współpracownikami były ważniejsze niż umowy formalne.

Podczas warsztatu widoczne były duże emocje, a uczestnicy wykazywali wysoki poziom zaangażowania podczas dyskusji na temat poprawy wyników biznesowych. Ich opinie nie były jednomyślne: zwłaszcza wśród osób reprezentujących różne obszary działalności firmy – dyskusje były gwałtowne i trudne. Wysoki poziom Uczuciowości w tej grupie zapobiegał występowaniu agresji – często padały przeprosiny, jeśli ktoś poczuł, że dany komentarz lub krytyka dotykały kogoś bezpośrednio. W dyskusjach było wiele istotnych dla wszystkich wątków, które ciągle powracały. Atmosfera w pokoju przypominała patelnię ze skaczącym popcornem.

Budowanie zespołu z wykorzystaniem Facet5 było częścią realizowanego programu i miało miejsce pierwszego dnia po południu. Uczestnicy warsztatów pracowali ze sobą dość długo, chcieli poznać profile swoich kolegów i entuzjastycznie odgadywali swoje wyniki. Byli kompletnie zaskoczeni swoimi wynikami na skali Emocjonalności. Spośród dwunastu osób w pokoju, osiem miało wynik ponad 7.5, a pięć powyżej 8. Wyciągnęli z tego doświadczenia następujące wnioski: a). jesteśmy do siebie podobni; b). wszyscy jesteśmy pasjonatami; c). nie ma niczego, co jest nieistotne dla kogokolwiek z nas; d). wszyscy chcemy tego, co najlepsze, nawet jeśli nie możemy się zgodzić co do tego, czym to jest; e). wszyscy jesteśmy nieco niestabilni i nieprzewidywalni, ale również łatwo jest nas zranić.

Pomogło to rozładowywać napięcia następnego dnia, ponieważ dostrzegali, co się dzieje w ich grupie, gdy dyskusja staje się gorąca. Wzrosło ich poczucie koleżeństwa, kiedy zdali sobie sprawę, że nie są sami w mocnym przeżywaniu i odczuwaniu spraw.

Warsztaty przyniosły wiele pożytecznych rezultatów, które stworzyły solidną podstawę do dalszej współpracy. Jednakże najcenniejszym z nich było uświadomienie sobie, jak wyrównany jest w tej grupie wynik na skali Emocjonalności. Podczas prezentacji dla zarządu pod koniec warsztatu, uczestnicy chętnie dzielili się swoimi wynikami, ponieważ uznali je za dobre wyjaśnienie zauważanej w tej grupie buntowniczości.

Wyjaśnienie było proste: Za bardzo się staramy!STUDIUM PRZYPADKU
June 2015

Włączanie Wyższe Drużyny Performing: Ikea

Zwiększanie efektywności zespołu z wykorzystaniem systemu Facet5...Czytaj więcej


NASZE PRZEMYŚLENIA
Sierpień 2015

Za Bardzo Się Staramy!

Z Facet5 pracuję już ponad 20 lat - używam go głównie w coachingu indywidualnym, w projektach budowania zespołów, w rekrutacji oraz jako jeden z elementów Development i Assessment Centres.... Czytaj więcej