Organisationer investerer ofte store summer på at identificere og pleje talent, for blot at ignorere denne strategi, når en medarbejder antyder en hensigt om fratrædelse. Resultatet kan blive en misfornøjet og uengageret medarbejder, som faktisk kan skabe et ugunstigt indtryk af organisationen i markedet.

Imidlertid er det ikke længere helt ualmindeligt, at en organisation kan finde på at ansætte den samme person flere gange. Ideelt set, skulle ansatte forlade organisationen, og reklamere for virksomhedens fordele og karrieremuligheder i markedet, så andre talenter bliver tiltrukket.

Hvilken bedre måde at sikre en positiv fratrædelse, end afslutningsvis at klæde individet på, i forhold til at vide hvilke informationer der bør lægges vægt på, når der søges nye græsgange?

Kontakt os for yderligere information
I korte træk

Facet5 giver individer den rette adfærdsmæssige information, til at understøtte det næste skridt i karrieren.

Facet5 understøtter en korrekt håndteret fratrædelse, når ansatte giver udryk for, at de tiltænker at forlade virksomheden, så medarbejderen giver et positivt indtryk af organisationen i markedet.

Facet5 giver dig mulighed for at håndtere hele medarbejder livscyklussen, fra at tiltrække talent, til fratrædelse eller afvikling.


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.