Hvorfor er nogle mennesker fortræffelige ledere? Og hvorfor kæmper nogle ledere med at ’vinde hjerter’? Hvordan kan organisationer genkende, udvikle og coache det ledertalent de allerede har?

Ledelsesudvikling indledes på alle niveauer i en organisation, og på forskellige karrieretrin. Førstegangsledere, såvel som topledere, har brug for kontinuerligt at målrette sin udvikling, for at kunne ’gøre det så godt som muligt’: at håndtere resurser og mennesker, såvel som at skabe en vision for fremtiden, og få andre med på vognen.

Facet5 beskriver, forklarer og forudser adfærd, både styrker og udfordringer, og kan være nøglen til at coache og udvikle ledere på alle niveauer. Strategic Leadership Review (SLR) 360grader undersøgelsen, giver her og nu feedback til personer som er i gang med, eller skal til at begynde sin ledelsesmæssige rejse, enten individuelt, eller som led i et lederudviklingsprogram.

  • Facet5 Personlig Profil: Viser et individs naturlige adfærdsstil, dets styrker, samt ‘spændvidde’, præsenteret i enkelt rapportsprog. Klik her for yderligere information..

  • Facet5 Søgelys: En målrettet knivskarp rapport (integreret i Facet5 rapporten), som bekskriver en persons styrker og samtidig udpeger en række ”skyggesider” der kan kræve særlig opmærksomhed. Tager afsæt i 6 forskellige kompetenceområder – alle relevante for de fleste roller. Klik her for yderligere information.

  • Facet5 Leading Edge Ledelsesguide: En specialdesignet rapport (integreret i Facet5 rapporten), udviklet med henblik på at forsyne linjeledere med en ”brugsvejledning” til at håndtere sine medarbejdere optimalt. Leading Edge belyser 7 kompetenceområder i relation til forandringsledelse og transactional leadership: Fra vision og strategi, til håndtering af mennesker og resurser. Udviklet på basis at Bernard Bass’ teoretiske fundament; Transformational Leadership. Klik her for yderligere information.

  • Strategic Leadership Review (SLR): En 360grader undersøgelse, kombineret med Facet5 data, designet til at sammenholde forventet adfærd, med det man i realiteten oplever ’på gulvet’. Klik her for yderligere information.

  • Audition: Rolledefinitionsmodulet i Facet5, giver dig mulighed for at udarbejde en skabelon af en ‘ideel leder’ inden for en specifik kontekst. En lang række tidligere/afprøvede/generiske skabeloner er frit tilgængelige for akkrediterede brugere, heriblandt Tranformations- og Transaktionsledelses profiler. Klik her for yderligere information.

Kontakt os for yderligere information
I korte træk

Facet5 er nøglen til udvikling af ledere – den beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, samt identificerer både styrker og udviklingsområder.

Facet5 er en essentiel del af ethvert lederudviklingsprogram, til kortlægning af medarbejderpotentiale i relation til de gældende forretningskrav.

Facet5 kombineret med SLR 360grader undersøgelsen, er et ekstremt effektivt instrument i enhver leders værktøjskasse. Hvad enten de allerede er i gang, eller skal til at påbegynde deres ledelsesrejse.


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.