Facet5 blev oprindeligt designet til brug for psykologer, til at måle personlighed i ledelse og bestyrelser. Facet5 er efterfølgende videreudviklet, således at produktet i dag dækker alle behov der kan bringes i spil, i forbindelse med udvikling og håndtering af menneskelig kapital i en virksomhed.

Fra konsulenter som arbejder med rekruttering og udvælgelse, til interne HR ansatte, organisationsudviklere, lederudviklingskonsulenter, coaches og linjeledere på alle niveauer – Facet5 modellen og dets vifte af specialdesignede rapporter og applikationer, vil have meget stor værdi for enhver der er – eller bliver involveret i beslutningstagen, omkring optimering af den menneskelige kapital. Det utroligt letforståelige rapportsprog, gør det nemt at involvere flere parter omkring både strategisk og taktisk resurseplanlægning - her og nu, og over hele verden.

Lær mere om hvordan kunder og brugere anvender Facet5:

Se denne korte video om hvordan kunder anvender Facet5 og debriefing processen (På engelsk).

Se denne korte video om hvordan kunder anvender Facet5. (På engelsk)

Se denne korte video om hvordan en bruger har anvendt TeamScape. (På engelsk)

Se denne korte video om hvordan en kunde har brugt Audition. (På engelsk)

 

Kontakt os for yderligere information

 

“I løbet af midt-80’erne i UK, udførte jeg konsulentarbejde for forskellige organisationer, og brugte de bedste psykometriske værktøjer jeg kunne finde på det tidspunkt. Jeg var udmærket klar over, at der fandtes nogle ganske fornuftige psykometriske værktøjer på markedet, men fælles for dem var, at de krævede en hel del træning og erfaring, for at kunne bruge dem ordentligt. En dag var der nogen der udfordrede mig til at konstruere og udvikle et værktøj der var hurtigt, nemt at anvende, og som gav mere mening, end de eksisterende værktøjer på det tidspunkt. Og så slog det mig – her havde jeg mine designparametre – for hvad der senere skulle komme til at hedde Facet5.”

Norman L. Buckley, Udgiver

 

Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.